Százezer forintos tandíj után elmaradt képzés, válaszra sem méltatott panaszok – ilyen ügyek is érkeznek a Budapesti Békéltető Testülethez. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy mire kell figyelni egy felnőttképzési szerződés megkötésekor.

Már a képzési hely és a tanfolyam körültekintő kiválasztásával is sokat tehetnek a fogyasztók azért, hogy a pénzükért cserébe megfelelő minőségű képzést kapjanak – olvasható a Budapesti Békéltető Testület honlapján.

A felnőttképzés – amely lehet OKJ-s végzettséget adó képzés, egyéb támogatott szakmai képzés, nyelvi képzés, vagy támogatott egyéb képzés – engedélyköteles  tevékenység. A tanfolyamokat biztosító intézménynek az általa indítani tervezett minden képzésre vonatkozóan bizonyítania kell az engedélyeztetéskor, hogy rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

Ezért már a jelentkezés előtt érdemes utánanézni a képzőhelynek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján, esetleg személyesen érdeklődnie, hogy a képzési hely, illetve a képzés szerepel-e a hivatali nyilvántartásban.

Fontos tudni, hogy a felnőttképzési szerződést minden esetben írásban kell megkötni. Ebben kötelező feltüntetni az intézmény nevét és nyilvántartási számát – ez utóbbi hiánya esetleg gyanúra is okot adhat, hogy a képzési hely rendelkezik-e egyáltalán engedéllyel.

Ezen kívül a szerződésbe kell foglalni a képzésre vonatkozó minden fontos részletet: a kezdés időpontját, a képzés ütemezését; a képzéssel megszerezhető dokumentum megnevezését; az ismeretek ellenőrzésének módját; a hiányzás lehetséges mértékét és túllépésének következményeit; a gyakorlati képzésre vonatkozó adatokat.

Ha nem szerepel a kötelező tartalom a szerződésben, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján azt semmisnek kell tekinteni, mert azt jogszabály megkerülésével kötötték.

Amennyiben a fogyasztó azt tapasztalja, hogy a vállalkozás megszegi a szerződést, vagy egyéb okból nem tartja megfelelőnek a képzés színvonalát, ezt lehetőleg azonnal közölnie kell a vállalkozással. A Ptk. szerint fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, viszont ha a késedelem miatt további kár éri a fogyasztót, akkor az már az ő felelőssége.

Súlyos szerződésszegéskor a fogyasztó elállhat a szerződéstől, és a teljes kifizetett díj ellenértékére igényt tarthat.  

Erre külön fordítson figyelmet!

1. Alaposan nézzenek utána a képzőhelynek az interneten! Ha a megcélzott vállalkozás nincs a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által nyilvántartott listán, érdemes másikat keresni.

2. Olvassák át alaposan a szerződést, hogy tényleg az került-e a papírra, amiben szóban megállapodtak. Ha a vállalkozás nem adna abból, kérjenek egy példányt, hogy bármikor ellenőrizni tudják a feltételeket.

3. Ha azt tapasztalják, hogy a képzés nem megfelelő, azonnal jelezzék a vállalkozásnak írásban (például: postai levél, e-mail, telefax). Így a későbbiekben bizonyítható, hogy a panasztétel megtörtént.

4. Amennyiben a vállalkozás a kifogást elutasítaná, forduljanak a Budapesti Békéltető Testülethez, és kezdeményezzék a gyors és ingyenes eljárást.