Magyarországon az ipari termelés tavaly összesen 4,8 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, miközben 2016-ban az éves növekedés csupán 0,9 százalék volt. A három nemzetgazdasági ág közül az energiaipar kibocsátása gyakorlatilag stagnált, míg a bányászaté 24 százalékkal nőtt 2016-hoz viszonyítva.

A feldolgozóipari termelés volumene 2017-ben 4,9 százalékkal nagyobb volt az előző évinél. A termelés szintje (folyó áron több mint 28 ezer milliárd forint) csak két hónapban nem haladta meg az előző évit. A legnagyobb mértékű növekedés márciusban volt (14,6 százalék) – közölte a KSH.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül csak egyben, a vegyi anyag, termék gyártásában csökkent a termelés volumene, a többiben 1,5 és 12,5 százalék közötti volumenbővülést regisztráltunk. A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb járműgyártás kibocsátása 1,5 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 8,8, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásáé 2 százalékkal nőtt. Mindhárom alágnál mindkét értékesítési irányban volumenbővülés volt.

Az ipari export 5,3 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál (2016-ban 0,3 ,0os volumennövekedést mértünk). A teljes ipari értékesítés 65, a feldolgozóipari értékesítés 75 százaléka származott külpiaci eladásokból. A feldolgozóipari export 4,7 százalékkal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

Az exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 35 százalékát képviselő járműgyártás exportvolumene 1,2 százalékkal nőtt, míg a második legnagyobb – 15 százalékot kitevő – számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának exportértékesítése 8,4 százalékkal bővült (itt csak februárban mérséklődtek a külpiaci eladások).

Az ipar belföldi értékesítése, valamint ezen belül a feldolgozóiparé közel azonos mértékben 3,6, illetve 3,5 százalékkal nőtt. A belföldi értékesítés legnagyobb részét, 26 százalékát adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai eladásai 1,9 százalékkal emelkedtek. A feldolgozóipar hazai értékesítésének 12,5 százalékát képviselő (második legnagyobb) fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása belföldi eladásaiban folytatódott a növekedés: a volumen 2017-ben 8,7 százalékkal bővült.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 1,4 százalékos növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,2 százalékos létszámbővülés mellett következett be. Az ipari termelés Magyarország minden régiójában emelkedett, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön (7,7 százalék), a legkevésbé Dél-Alföldön (2,6 százalék).