Kezdeményezi a kőműves és burkoló szakma képzésének különválasztását az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége.

Nem vált be a két szakma összevonása a 2012-es Országos Képzési Jegyzékben, ezért indokolt ezek szétválasztása – olvasható az ÉVOSZ honlapján.

A szakszövetség szerint a technológiai fejlődés, az új építőanyagok és korszerű építési eljárások megjelenése, valamint az energiahatékony építési eljárások iránti fokozódó igény a korábbiaknál alaposabb elméleti és gyakorlati tudást követel meg. A kőműves és a hidegburkoló szakma megnövekedett ismeretanyagának alapos elsajátítását a két szakma összevonása nem teszi lehetővé.

Az elmúlt három tanév tapasztalatai is azt mutatják, hogy a két szakma tananyagát a hároméves képzés időkeretébe nem lehet összesűríteni. A két szakma bizonyos részterületeit az összevonás miatt jelenleg csak érintőlegesen, vagy egyáltalán nem oktatják – hangsúlyozza a szakszövetség. A kőműves és a hidegburkoló szakmát a már évtizedek óta duális szakképzési rendszerben oktató nyugat-európai országokban is mindenütt önálló szakmaként oktatják.

A kőművesek és a hidegburkolók a WorldSkills és EuroSkills szakmunkás-versenyeken is külön-külön szerepelnek. A nemzetközi versenyek tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar kőműves és hidegburkoló versenyzők, elsősorban a gyakorlati tudás hiánya miatt eddig is csak szerény eredményt tudtak elérni. A két szakma összevonásával ez a helyzet csak tovább romlott.

Az ÉVOSZ szerint nem elfogadható az, hogy a két építőipari szakma összevonása miatt a szakiskolákban a munkaerőpiac elvárásainak nem kellően megfelelő, felszínes szakmai tudással és kevés gyakorlati készséggel rendelkező fiatalok végezzenek.

A probléma megoldása érdekében Koji László, az ÉVOSZ elnöke a szakképzésért felelős kormányzati és kamarai vezetőkhöz fordult.