A jobb minőségű bioélelmiszerek, valamint a hatékonyabb környezet- és állatvédelem érdekében az Európai Unió módosítja az ökológiai termékekről szóló szabályozását.

Egyre több fogyasztó választ ökológiai gazdálkodásból származó termékeket, ma már nem csak egy szűk réteget szolgál ki a bioélelmiszerek piaca. Ugyanakkor az EU-ban továbbra is alacsony az ilyen gazdálkodások aránya, így egyre több európai vásárol az Unión kívülről érkező termékeket. Az áprilisi plenárison napirendre kerülő módosító javaslat a fogyasztók érdekében szigorítaná az ökológiai termékekre vonatkozó szabályokat, ugyanakkor a gazdák helyzetét is javítaná például a minősítési eljárás egyszerűsítésével.

Mi számít ökológiai termelésnek?

Az ökológiai gazdálkodás olyan fenntartható gazdálkodási gyakorlat, amely az élelmiszertermelés teljes folyamatában szem előtt tartja a környezetvédelmet és az állatok jólétét, a vetőmagok beszerzésétől kezdve a feldolgozáson át az értékesítésig.

Az ökológiai termelésre és az ökológiai termékek címkézésére vonatkozó uniós szabályok biztosítják, hogy az egész EU-ban csakis jó minőségű élelmiszereket láthatnak el ökológiai címkével. A szabályozás kitér a mező- és halgazdaságra, az élelmiszer-feldolgozásra, a biominősítésre, valamint az EU-n kívülről érkező ökológiai termékek szabályozására.

Az európai biogazdák fenntarthatóan bánnak a természeti erőforrásokkal és az energiával, támogatják az állatok jólétét és hozzájárulnak a biológiai sokféleség, az ökológiai egyensúly, illetve a víz- és talajminőség fenntartásához.

Az ökológiai gazdálkodásokra vonatkozó uniós szabályok:

 • vetésforgó alkalmazása az erőforrások leghatékonyabb felhasználásáért,
 • a kémiai növényvédőszerek és műtrágya használatának tiltása,
 • az állatállománynak adott antibiotikumok szigorú korlátozása,
 • a genetikailag módosított szervezetek (GMO-k) tiltása,
 • helyi és természetes eredetű trágya és takarmány használata,
 • szabadtartásos állatnevelés és biotakarmányozás,
 • ökológiai elvárásokhoz igazított állattenyésztési gyakorlatok.

Az uniós ökologó

Az EU ökológiai logóját csak az uniós szabályoknak megfelelő élelmiszereken tüntethetik fel, például ökológiai gazdaságból származó frissárun, illetve előrecsomagolt termékek esetében kizárólag azokon, amelyeknek összetevőinek legalább 95%-a ökológiai minősítéssel rendelkezik. Az áruházak saját termékeiket csak akkor láthatják el ökológiai címkével, ha megfelelnek ezeknek a szabályoknak.

Európai bioélelmiszerek és termőföldek

Az uniós bioélelmiszerek piaca folyamatosan bővül, jelenleg évi 30,7 milliárd euró forgalmat bonyolít. Bár az elmúlt években nőtt Európában az ökológiai termőföldek aránya, még így is mindössze 7%-át teszik ki az összes mezőgazdasági területnek.

Magyarországon még ennél is kevesebb, a termőföldek mindössze 3,5%-a rendelkezik ökológiai minősítéssel. Emiatt az EU kénytelen importtal kielégíteni az egyre növekvő vásárlói igényt.

Az ökológiai területek arányában Magyarország elmarad az uniós átlagtól.

Az új szabályozás

Az iparágban végbement változások miatt szükségessé vált a meglévő szabályozás felülvizsgálata. Az alábbiakban bemutatjuk a módosító javaslat legfontosabb pontjait.

 • Szigorúbb ellenőrzés: Az élelmiszertermelés minden résztvevőjének éves, de legalább kétéves helyszíni ellenőrzésen kell átesnie, beleértve a gazdákat, az állattenyésztőket, az élelmiszer-feldolgozókat, a kereskedőket és az importőröket is.
 • Igazságosabb verseny: Jelenleg az EU-n kívülről érkező bioélelmiszereknek hasonló, de nem pont ugyanolyan szabályoknak kell megfelelniük, mint az európai termékeknek. Ezt a szabályozást fokozatosan eltörlik, a jövőben ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden Európában értékesített ökológiai termékre.
 • Növényvédők használata: 2025-től a gazdáknak minden szükséges óvintézkedést meg kell tenniük azért, hogy a bioélelmiszerek a meg nem engedett növényvédőkkel és műtrágyával ne érintkezhessenek. Ha csalás vagy gondatlanság miatt ez mégis megtörténne, úgy a termék elveszti az ökológiai minősítést. Ez nem érvényes azokra a tagállamokra, ahol bizonyos határérték alatt megengedett a kémiai növényvédők és a műtrágya használata, amennyiben engedélyezik más uniós országból érkező bioélelmiszerek forgalmazását is.
 • Vetőmagok és haszonállatok: Minden tagállamban létrehoznak egy digitális adatbázist a rendelkezésre álló ökológiai minősítésű vetőmagokról és haszonállatokról.
 • Kevert gazdaságok: A jövőben a gazdák ökológiai és hagyományos termékeket is termelhetnek, de egyértelműen el kell választaniuk a kettőt.
 • Minősítés: Egyszerűbb lesz a kis gazdaságok minősítési eljárása.
 • Új biotermékek: Olyan új termékek is kaphatnak ökológiai minősítést, mint a só, a parafadugó és az illóolajok.