A „180 lépés a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásáért” című programban a Magyar Nemzeti Bank egy kkv-stratégiát is bemutat.

Az elaprózódott vállalati szerkezet mellett a hazai kkv-szektor termelékenysége alacsony – állapítják meg a jegybank szakemberei.

A termelékenység emelését célzó kkv-stratégia négy fő célkitűzése:

 • A mérethatékonyságból fakadó potenciál nagyobb kihasználása: 5000 új kis- és 1000 új középvállalat létrehozása.
 • Innovatív hazai vállalkozói ökoszisztéma kialakítása: a GEI (Global Entrepreneurship Index) rangsorban top 30-ba, a GCI (Global Competitiveness Index) üzleti kifinomultság rangsorban top 50-be kerülés.
 • A nagyvállalatok és a kkv-k közötti bérkülönbség mérséklése: a bérdualitás 40 százalék alá csökkentése.
 • A szakmai képzésben résztvevők arányának emelése 30 százalékra.

A javasolt lépések

A mérethatékonyságból adódó potenciálok jobb kihasználása:

 • A KKV-k által igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény esetében a beruházás minimális értékének csökkentése
 • A beruházások azonnali elszámolhatósága a társasági adóalapban
 • Beruházás értékének levonhatósága a helyi iparűzési adó alapjából

Innovatív hazai vállalkozói ökoszisztéma:

 • Klaszterek működésének támogatása
 • A kkv-k innovációs menedzsment kapacitásának növelése non-profit tanácsadó központ létrehozásával (brit mintára)
 • Feltételes munkáltatói járulékcsökkentés azon kkv-k részére, amelyek K+F beruházást hajtanak végre
 • Neumann János Alap létrehozása a kkv-k IKT fejlesztéseinek támogatására

A nagyvállalatok és a kkv-k közötti bérkülönbség mérséklése:

 • Közvetlen kkv bér- és beruházás-fejlesztő támogatás (de minimis)
 • A munkát terhelő adók csökkentése (munkáltatói járulékkedvezmény célzottan KKV-nál)
 • Stratégiai partnerségi megállapodások innovatív kkv-kkal

A szakmai képzésben résztvevők arányának 30 százalékra emelése:

 • Oktatási, továbbképzési költségek levonhatósága a TAO alapból a kkv-k számára
 • Eredménycélokhoz kötött digitális kurzusok
 • Vezetői készségek elsajátításának/fejlesztésének ösztönzése

A kkv-szektor méretgazdaságosságának javítása:

 • Felvásárlások és fúziók elősegítése
 • Adminisztratív terhek csökkentése
 • Felszámolási eljárások egyszerűsítése, gyorsítása
 • Hatékony tőke-reallokáció
 • Vállalati kötvénypiac létrehozása

Fiatal vállalkozások támogatása:

 • A kezdő vállalkozók első három évében TAO-mentesség
 • Részesedési opciók és ezek értékesítésén elért nyereség kedvező adózása
 • Fiatal és női vállalkozók számára kedvezőbb pályázati és hitelfelvételi lehetőségek biztosítása
 • Egyetemi spinoffok népszerűsítése
 • Belföldi és külföldi médiaprogramok a vállalkozói lét népszerűsítésére
 • Egyetemi inkubátorok támogatása
 • Egyetemi infrastruktúra bérlésének lehetősége
 • Nagyvárosi co-working irodák számának emelése
 • Nagyvállalatok által szponzorált akcelerátorok számának növelése
 • Releváns startup konferenciák, meetupok szervezése és támogatása