Valamely internetes oldalon a szerző engedélyével szabadon hozzáférhetővé tett fényképnek valamely másik internetes oldalon történő online elérhetővé tételéhez e szerző újabb engedélyére van szükség – állapította meg friss ítéletében az Európai Unió Bírósága.

Dirk Renckhoff fényképész egy utazásoknak szentelt internetes oldal üzemeltetői számára engedélyezte egyik fényképének az oldalukon való közzétételét. A németországi Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartomány területén található egyik középiskola (a waltropi Gesamtschule) egyik tanulója e fényképet letöltötte erről az oldalról (ahol az szabadon hozzáférhető volt), egy iskolai dolgozat szemléltetése céljából. E dolgozatot aztán később az iskola internetes oldalán közzétették.

D. Renckhoff ezt követően keresetet indított Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi tartománnyal szemben a német bíróságok előtt, annak érdekében, hogy ez utóbbit tiltsák el fényképének többszörözésétől. Ezenfelül 400 euró összegű kártérítés megfizetését kérte.

E tekintetben D. Renckhoff arra hivatkozik, hogy ő csak az internetes utazási oldal üzemeltetőinek adott felhasználási jogot, és azt állítja, hogy fényképének az iskola internetes oldalán való online elérhetővé tétele sérti a szerzői jogait. Ezzel összefüggésben fordult a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) a Bírósághoz, a szerzői jogi irányelv értelmezése iránti kérelemmel, amely irányelv szerint a mű szerzőjének főszabály szerint kizárólagos joga van e mű nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve annak megtiltására.

A Bundesgerichtshof arra szeretne választ kapni, hogy a „nyilvánossághoz közvetítés” fogalma kiterjed-e egy korábban valamely internetes oldalon a szerzői jogi jogosult engedélyével, a letöltést megakadályozó korlátozó intézkedés nélkül közzétett fényképnek valamely másik internetes oldalon való online elérhetővé tételére.

Augusztus 7-én közzétett ítéletében a Bíróság erre a kérdésre igenlő választ adott.

A Bíróság mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy a fénykép szerzői jogi védelem tárgyát képezheti, ha – és ezt a nemzeti bíróságnak kell az adott ügyben megítélnie – a szerző olyan szellemi alkotása, amely tükrözi az ő személyiségét, ami a szerzőnek a fénykép elkészítése során hozott szabad és kreatív döntéseiben jut kifejeződésre.

A Bíróság ezt követően megállapítja, hogy az irányelvben kimerítő jelleggel felsorolt kivételek és korlátozások fenntartása mellett, a művek harmadik személyek általi, a szerző előzetes hozzájárulása nélküli minden felhasználását olyannak kell tekinteni, amely sérti az e művekhez fűződő szerzői jogokat. Az irányelvnek ugyanis az a célja, hogy a szerzők számára egy olyan magas szintű oltalmat hozzon létre, amely számukra megfelelő díjazást biztosít műveik felhasználása után, többek között a nyilvánossághoz közvetítés esetén.

A jelen esetben a korábban egy másik internetes oldalon már közzétett fényképnek (egy előzetesen valamely magánszerverre történő másolását követően) valamely internetes oldalon való online elérhetővé tételét „hozzáférhetővé tételnek”, és ennek következtében „közvetítési cselekménynek” kell minősíteni. Az ilyen online elérhető tétel ugyanis lehetőséget nyújt az e fényképhez való hozzáférésre azon internetes oldal (jelen esetben az iskola internetes oldala) látogatói számára, amelyen azt elérhetővé teszik.

Ezenfelül, a szerzői jogi védelem alatt álló valamely műnek egy olyan internetes oldalon való online elérhetővé tételét, amely eltér attól az internetes oldaltól, amelyen e művet eredetileg a szerzői jog jogosultjának engedélyével a nyilvánossághoz közvetítették, olyan körülmények esetén, mint az alapügy körülményei, e mű új közönség számára történő hozzáférhetővé tételének kell minősíteni. Ilyen körülmények esetén ugyanis az a közönség, amelyet a szerzői jog jogosultja a művének azon internetes oldalon való nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésekor figyelembe vett, amelyen azt eredetileg közzétették, kizárólag az említett oldal felhasználóiból áll, nem pedig 1) azon internetes oldal felhasználóiból, amelyen az említett jogosult engedélye nélkül tették online elérhetővé a művet, illetve 2) más felhasználókból.

E tekintetben a Bíróság kiemeli, hogy az ilyen online elérhetővé tételt meg kell különböztetni a védett műnek valamely olyan kattintható link segítségével történő hozzáférhetővé tételétől, amely arra a másik internetes oldalra vezet át, ahol azt eredetileg közzétették. Azon hiperlinkektől eltérően ugyanis, amelyek hozzájárulnak az internet megfelelő működéséhez, a szerzői jog jogosultjának engedélyével valamely internetes oldalon korábban már közzétett műnek egy másik internetes oldalon e jogosult engedélye nélküli online elérhetővé tétele nem járul hozzá azonos mértékben e cél eléréséhez.

Végezetül a Bíróság hangsúlyozza, hogy nincs különösebb jelentősége annak, hogy – akárcsak a jelen esetben – a szerzői jog jogosultja nem korlátozta a fénykép internethasználók általi felhasználásának lehetőségét.

Európai Unió Bírósága