Az Európai Bizottság kezdeményezést terjesztett elő a beszerzések hatékonyabb és fenntartható módon való végzésére. A kezdeményezés szerint az eljárások egyszerűsítése és meggyorsítása céljából törekedni kell a digitális technológia teljes körű kihasználására.

Jyrki Katainen, a bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A bizottság 2014. novemberi beiktatása óta központi kérdésként kezeli a beruházásokat, törekedve különösen a magántőke bevonására az európai beruházási terv keretében. Most azonban szeretnénk kihasználni a közbeszerzés teljes potenciálját és gondoskodni arról, hogy az a 2 billió euró, amit évente közszolgáltatásokra és közhasznú termékekre fordítunk, gazdaságunk fellendítését, az innováció fokozódását és fenntarthatósági célkitűzéseink megvalósítását szolgálja.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette: „Bátorítjuk az állami hatóságokat, hogy éljenek a közbeszerzéssel olyan stratégiai eszközként, amellyel az adófizetők pénze hatékonyabban felhasználható és amely hozzájárul az innovatívabb, fenntarthatóbb, inkluzívabb és versenyképesebb gazdaság kialakításához. A bizottság ezen a téren továbbra is a tagállamok segítségére lesz. Széles körű együttműködést kínálunk a kormányzati munka valamennyi szintjén működő állami hatóságoknak és más érdekelteknek.”

A kedden előterjesztett kezdeményezés négy fő pillére:

  • Az előrelépés legfontosabb területeinek meghatározása – Célszerű lenne a tagállamoknak a közbeszerzési politikákhoz kapcsolódóan egy olyan stratégiai megközelítést kidolgozniuk, amely a következő hat prioritásra összpontosít: az innovációs, zöld és szociális szempontok nagyobb mérvű figyelembevétele a közbeszerzési szerződések odaítélésekor; az ajánlatkérő szervek professzionálissá tétele; a közbeszerzési piacokhoz való könnyebb hozzáférés a kkv-k számára az EU-ban és az uniós vállalkozások számára a harmadik országokban; a beszerzési adatok átláthatóságának, sértetlenségének növelése és minőségének javítása; a beszerzési eljárások digitalizálása; szorosabb együttműködés az ajánlatkérő szervek között Európa-szerte.
  • A nagy infrastrukturális projektek előzetes értékelése önkéntes alapon – A komplex projektek már az induláskor kudarcot vallhatnak, ha a projektmenedzserek nincsenek teljesen tisztában a nagy volumenű beszerzési projektekre alkalmazandó bonyolult szabályokkal. A bizottság ügyfélszolgálatot hoz létre, amelyhez a 250 millió eurót meghaladó becsült értékű projektek esetében már kezdeti fázisban speciális kérdésekkel lehet fordulni. Azon projektek esetében, amelyek a tagállamok számára kiemelten fontosak vagy teljes becsült értékük több mint 500 millió euró, az illetékes hatóságok felkérhetik a bizottságot arra, hogy ellenőrizzék a teljes beszerzési tervet az uniós beszerzési jogszabályoknak való megfelelés szempontjából. Jelentősen mérséklődhet ezzel a bizonytalanság, a késedelem és a jogi természetű problémák felmerülésének esélye. Önkéntes mechanizmusról van szó: a bizottság tanácsát nem kötelező megfogadni, ugyanakkor az információk kezelése szigorúan bizalmas.
  • Javaslat az ajánlatkérő szervek professzionálissá tételére – A bizottság javasolja, hogy a tagállamok gondoskodjanak arról, hogy az ajánlatkérő szervek rendelkezzenek üzleti készségekkel, technikai ismeretekkel és az eljárások kellő ismeretével, mert ezek szükségesek a szabályok betartásához, valamint ahhoz, hogy az adófizetők a pénzükért a legjobb termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak hozzá. A bizottság elő fogja segíteni a bevált gyakorlatok és innovatív módszerek cseréjét.
  • Konzultáció az innováció közbeszerzés által történő élénkítéséről – A bizottság célzott konzultációt indított, hogy visszajelzéseket gyűjtsön az érdekelt felektől azzal kapcsolatban, miként lehetne élénkíteni az innovációt a termékek és szolgáltatások beszerzése révén. Az innovációs beszerzések kapcsolatosak lehetnek mind az innováció eredményeivel, mind a vásárlás innovatív módjaival. A konzultáció, mely december 31-ig áll nyitva, egy iránymutatást készíti elő az állami hatóságok számára. Ebben szó lesz többek között arról, hogyan kell stratégiát létrehozni, megszervezni az innovációs beszerzések támogatását vagy használni az innovációbarát beszerzési eszközöket.

A bizottság továbbra is segíti a tagállamokat abban, hogy teljes körűen ki tudják használni az új közbeszerzési szabályok nyújtotta lehetőségeket, és bátran építsenek ki partnerségeket a hatóságokkal és az érdekeltekkel annak érdekében, hogy a közbeszerzés feltételei a gyakorlatban is javulhassanak – olvasható a bizottság közleményében.