Érdemes tájékozódni, esetleg ügyvédhez fordulni, mielőtt egy vállalkozás automatikusan eleget tenne a „behajtási költségátalány” címén kapott fizetési felszólításoknak – javasolja dr. Kakuk István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ruha-iparcikk kereskedelmi osztályának elnöke.

Nagyon sok vállalkozás kapott az elmúlt időszakban más vállalkozástól, vagy szolgáltatótól, olyan tartalmú fizetési felhívást, hogy „fizessen meg X. napon belül 40 eurónak megfelelő forint összeget” „behajtási költségátalány” címén – írja dr. Kakuk István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ruha-iparcikk kereskedelmi osztályának elnöke.

 A vállalkozások javarésze minden bizonnyal elcsodálkozott a felszólításon, hiszen alapesetben semmiféle tartozás nem volt a háttérben, nem volt behajtás a vállalkozás ellen, és nem volt semmiféle végrehajtás kezdeményezve.

De mi is ez a 40 eurós „behajtási költségátalány”? Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i nappal elfogadta a 2011/7/ EU irányelvét, amely a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szól. Ezen irányelv 6. cikke rendelkezik a behajtási költségátalányról az alábbiak szerint:

„6. cikk: A behajtási költségek megtérítése: (1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben kereskedelmi ügyletekben a 3. vagy a 4. cikkel összhangban késedelmi kamat válik esedékessé, a hitelező jogosult az adóstól legalább 40 Euro összegű átalány megfizetését követelni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett átalányösszeg külön fizetési felszólítás nélkül, a hitelező számára felmerült behajtási költségekért kártérítésként váljon esedékessé.”

Ezen uniós irányelv hazánkban – az európai jogharmonizáció szellemében – az Országgyűlés által elfogadott 2016. évi IX. törvény: A behajtási költségátalányról címmel került be a jogszabálygyűjteménybe. A szolgáltatók és a vállalkozások ezen jogszabályhelyre hivatkozással kérik a behajtási költségátalányt az érintettektől Magyarországon.

Az érintetteknek javasoljuk, hogy az azonnali teljesítést megelőzően tájékozódjanak az ügyben, forduljanak ügyvédhez, kérjenek jogi tanácsot, és ennek megfelelően tegyenek további lépéseket a kérdés rendezésére – írja dr. Kakuk István.

A behajtási költségátalányról szóló legfontosabb tudnivalókat a NAV is összefoglalta, erről itt számoltunk be.