Egy Európai Költségvetési Tanács felállítását is tartalmazza az Európai Bizottság csütörtökön elfogadott csomagja, amelynek célja az európai gazdasági és monetáris unió megerősítése.

Az európai gazdasági és monetáris unió (GMU) ma sokkal jobb formában van, mint a pénzügyi válság előtt, de a közel 18 millió munkanélkülire és a társadalmi kirekesztés által fenyegetettek nagy számára tekintettel egyértelműen többet kell tenni azért, hogy az euróövezet sziklaszilárd szerkezetűvé váljon – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Az öt elnök – az Európai Bizottság, az euróövezeti csúcstalálkozó, az eurócsoport, az Európai Központi Bank és az Európai Parlament elnöke – jelentésének közzétételét követően a bizottság 2015. július 1-jén elindította a gazdasági és monetáris unió kiteljesítését célzó folyamat első szakaszát, az úgynevezett elmélyítési szakaszt. A folyamat folytatásaként a bizottság csütörtökön konkrét intézkedésekre tett javaslatot.

A biztosi testület által jóváhagyott csomag elemei a következők.

Az euróövezet külső képviselete

Az euróövezet külső képviselete nem tartotta a lépést a térség növekvő gazdasági és pénzügyi súlyával. Míg például az amerikai dollár egyetlen, erős képviselővel rendelkezik a nemzetközi gazdasági és pénzügyi fórumokon, az euróövezet tagállamai nem lépnek fel egységesen. A bizottság ezért olyan menetrendet vázolt fel, amely mentén megvalósítható, hogy az euróövezet tagállamai a jövőben egy hangon szólaljanak fel közös érdekeikért. A bizottság konkrétan arra tesz javaslatot, hogy az euróövezet kapjon egységes képviseletet a Nemzetközi Valutaalapban; a javaslat szerint az euróövezetet a jövőben az eurócsoport elnöke képviselné ezen a fórumon.

A pénzügyi unió felé vezető lépések

A GMU kiteljesítéséhez és elmélyítéséhez a bankunió megerősítésére is szükség van. Az euróövezetbeli bankok és államháztartások az eddigi fejlődés ellenére még mindig túl szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A bankunió megszilárdításához végre kell hajtani a már jóváhagyott jogszabályokat, és további intézkedéseket kell tenni a pénzügyi stabilitás megerősítése érdekében. A bankuniót felépítő elemek közül továbbra is hiányzik a közös betétbiztosítási rendszer. A bizottság egy viszontbiztosításon alapuló rendszert javasol, amely nem szünteti meg a tagállami rendszereket, a most közzétett csomagot az év későbbi részében egy jogalkotási javaslat egészíti majd ki.

Az európai szemeszter felülvizsgálata

A Juncker-Bizottság már első hivatali évében jelentős mértékben ésszerűsítette az európai szemesztert, hogy érdemibb párbeszédet lehessen folytatni a tagállamokkal: ennek érdekében már februárban, az országspecifikus ajánlások véglegesítése előtt három hónappal közzéteszi az országjelentéseket. A jövőben az euróövezet egészére vonatkozó vitákra és ajánlásokra a folyamat elején, még az országspecifikus egyeztetéseket megelőzően fog sor kerülni, hogy minden érintett tagállam egységesen kezelhesse a közös kihívásokat.

A szemeszterben és a GMU elmélyítési folyamatában fontos szerepet kapnak majd a foglalkoztatási és a szociális szempontok. E téren a szociális partnerek is főszerephez jutnak. A bizottság – akárcsak Görögország esetében, amikor elkészítette első szociális hatásvizsgálatát – biztosítani fogja azt is, hogy az új makrogazdasági kiigazítási programok több figyelmet fordítsanak a szociális méltányosságra.

A gazdasági kormányzás eszközeinek továbbfejlesztése

A gazdaságpolitikai eszköztár kiegészítése és megerősítése céljából a bizottság – az öt elnök jelentésével összhangban – nemzeti versenyképességi testületek és egy tanácsadó funkciót ellátó Európai Költségvetési Tanács létrehozását is javasolja. Az Európai Költségvetési Tanács feladatai: (i) az uniós költségvetés-irányítási keret végrehajtásának értékelése, (ii) az euróövezet egészét érintő, megfelelő költségvetési irányvonallal kapcsolatos szaktanácsadás, (iii) a nemzeti költségvetési tanácsokkal való együttműködés és (iv) az elnök felkérése alapján eseti szakvélemények készítése. A tanács öt szakemberből álló, feladatainak ellátása tekintetében független testület, amelynek működési feltételeit a bizottság biztosítja.