Csak mos indult, de máris több mint 14 ezren használták az MNB internetes oldalán elérhető értékpapír- és ügyfélszámla-lekérdező programot. Az ügyfelek ellenőrizhetik, hogy valóban olyan és annyi értékpapír van a birtokukban, mint amiről a befektetési szolgáltatójuktól tájékoztatást kaptak.

Az indulás időszakában (február 16-ig) máris több mint 14 ezren keresték fel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elektronikus felületén elérhető Értékpapírszámla-lekérdező alkalmazást (ÉSZLA). Ezen belül a ténylegesen belépők száma is folyamatos emelkedést mutat – közölte az MNB. A befektetők négyötöde a jegybank, tizede keresőprogramok felületéről jut el az ÉSZLA-hoz, az érintett ügyfelek mintegy 7,5 százaléka ugyanakkor valamelyik befektetési szolgáltató, illetve pénzügyi internetes portál felületéről lép tovább ide.

Érdekesség, hogy az ÉSZLA-t felkeresők mintegy 15 százaléka nem magyar, hanem angol nyelven kommunikál az alkalmazáson, mintegy öt százalékuk pedig más állam területéről, elsősorban Nagy-Britanniából, Németországból, Ausztriából, de például Csehországból és Belgiumból lép be ide.

A tőkepiaci törvény alapján az értékpapír- és ügyfélszámlát vezető befektetési szolgáltatóknak a tárgyhót követő 5. munkanapig át kell adniuk az ügyfeleik értékpapír- és pénzegyenlegeire vonatkozó anonim – ügyfél-információt nem tartalmazó – adataikat a jegybanknak. Ezeket a számlatulajdonosok legkésőbb az átadást követő 5. munkanaptól, a következő havi egyenleg adatainak feltöltéséig, de legkésőbb a következő hó 10. munkanapjáig ellenőrizhetik a https://eszlaweb.mnb.hu honlapon.

Jelenleg 42 értékpapírszámlákat kezelő társaság (bankok, befektetési vállalkozások, alapkezelők, vagyonkezelők) szolgáltat adatokat az alkalmazás számára. A befektetők az ezek által küldött 24 jegyű belépési azonosító és havonta változó 12 karakteres jelszó alapján tudják lekérdezni az ÉSZLA felületén az előző tárgyhó végén felhasználható pénzeszközük hó végi egyenlegét, illetve a számlán vezetett értékpapírok azonosítóját, elnevezését, mennyiségét, s az elszámolás devizanemét, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál (például állampapír) a névértéket is.

Az ÉSZLA használata azért erősíti a pénzügyi szektorba vetett bizalmat, mert a lekérdezési lehetőséggel élve minden ügyfél ellenőrizheti, hogy egyezik-e a számlaértesítőben foglalt adattartalom az MNB részére megküldött adatszolgáltatással. Éppen ezért fontos, hogy minél többen és minél gyakrabban éljenek lekérdezési jogosultságukkal. A számlatulajdonosok belépési azonosítóinak, jelszavainak megképzési szabályait, a kapcsolódó adatbiztonsági és egyéb követelményeket a jegybank külön rendeletben határozta meg.

Az ÉSZLA-ra való bejelentkezéshez a jelszó kis- és nagybetűket, s egyéb, esetleg más karakterekkel összetéveszthető jeleket is tartalmazhat. Ezeket a beírás után érdemes ellenőrizni (például 1-es szám és l betű, illetve a 0 szám és az O betű nem tévesztendő össze). Célszerű ellenőrizni, a befektetési szolgáltatótól elektronikus úton kapott, s kimásolt, illetve beillesztett jelszót is (mivel abba esetleg egyéb karakterek is bekerülhettek). A beírt jelszó helyett csak pontok láthatók, ám ezek a jelszó mező jobb oldalán lévő szemet formáló ikonra kattintva láthatóvá válnak. Az azonosítót és jelszót ellenőrző kód egészíti ki a felületen. Érdemes ügyelni ennek helyes begépelésére is, ha a kód nem egyértelmű, a megfelelő ikonra kattintva újabb kérhető.

Az ÉSZLA-val kapcsolatos technikai segítségnyújtás hétköznap 8-20 óráig a 061-550-1826-os telefonszámon vagy az eszla@1818.hu e-mail címen érhető el. Az online lekérdezéssel kapcsolatban gyakori kérdések és válaszok, illetve a témában készült Navigátor Extra tájékoztató füzet, illetve további hasznos tudnivalók a jegybank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának internetes aloldalán érhetők el.