A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 3,5 millió forintra bírságolta az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-t. A pénzforgalmi intézménynek az MNB kötelezése alapján ez év végéig orvosolnia kell az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.

Az MNB határozatában megállapította, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. megsértette a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint – a tavaly életbe lépett – a fizetési számla váltásáról szóló kormányrendelet több előírását is. 

A pénzforgalmi intézmény megsértette – többek között – a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatásra, a keretszerződés tartalmára, a felelősségi és kárviselési szabályokra, a fizetési művelet összegének visszatérítésére, a pénzforgalmi számlanyitásra, a kedvezményezett ügyfelek fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásra, valamint az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket.

A jogsértésekre tekintettel az MNB 3,5 milli forint bírság megfizetésére, valamint az említett jogszabályoknak való megfelelés biztosítására kötelezte az O.F.SZ.-t, ez utóbbi esetében, 2017. december 31-i határidővel. Az MNB a pénzforgalmi intézmény terhére értékelte, hogy számos vonatkozásban megsértette a pénzforgalmi jogszabályokban foglalt előírásokat, a jogszabálysértő állapot több esetben huzamosan, a szerződési feltételeket rögzítő dokumentumokba, informatikai rendszerébe, illetve belső eljárásrendjébe építetten állt fenn.  

Az MNB a pénzforgalmi ellenőrzési tevékenysége során kiemelten veszi figyelembe az ügyfelek jogainak megsértését. A fizetési lánc két végén álló ügyfelek ugyanis a fizetést illetően nem feltétlenül érintkeznek közvetlenül egymással, így eltérő információjuk van a fizetési műveletek lebonyolításáról, bizonyos adatokkal pedig egyáltalán nem rendelkeznek. Az MNB éppen ezért különösen fontosnak tartja a pénzforgalmi szabályok betartásának ellenőrzését, elítél minden jogszabályszegést és ennek megfelelően a továbbiakban is kellő szigorral fog fellépni a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézmények ellenőrzése során.