A kohéziós politikával foglalkozó független szakértők csoportja ismertette végleges jelentését arról, hogy miként lehetne egyszerűsíteni 2020 után az uniós alapokhoz való hozzáférést.

Bár az uniós kohéziós politika eredményei kétségtelenül pozitívak, a szabályok jelenlegi mennyisége nem mindig könnyíti meg az uniós forrásokat kezelő helyi hatóságok és az uniós finanszírozásra pályázni kívánó vállalkozások dolgát. Az egyszerűsítés ezért döntően fontos, és az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogyan lehetne tovább egyszerűsíteni az uniós forrásokhoz való hozzáférést a 2020 utáni költségvetési keret tekintetében – olvasható a bizottság közleményében.

Nyilatkozatok

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos: „A polgárok azt várják az EU-tól, hogy tegyen többet – csakhogy az EU költségvetése zsugorodik. Ez a dilemma csak úgy oldható fel, ha minden egyes kiadott euróból megpróbálunk a lehető legtöbbet kihozni. Márpedig az egyszerűbb szabályok hatékonyabb forrásfelhasználáshoz vezetnek.”

Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos: „A kevesebb és egyszerűbb szabály jobb eredményt, kevesebb hibát jelent. Koncentráljunk arra, ami igazán számít: az európai polgárok életkörülményeinek javítására.”

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos: „Az egyszerűsítésben rejlő lehetőségek kihasználásával pénzt és időt takarítunk meg, amit azután Európa-szerte a társadalmi konvergencia fellendítésére fordíthatunk.”

Siim Kallas, a magas szintű munkacsoport elnöke: „Ha egyszerűsítjük az uniós kohéziós alapokhoz való hozzáférést és a pénzeszközök felhasználását, azzal minden bizonnyal közelebb visszük a polgárokat az EU-hoz.”

Javaslatok

A csoport véleménye szerint a szabályok jelenlegi struktúrája hatékony ugyan, de meg kell tisztítani a sallangoktól. Az eszközkezelés megosztott irányítását fenn kell tartani a kölcsönös bizalom megőrzése, valamint a közös növekedési és foglalkoztatási célokért való felelősségvállalás biztosítása érdekében. A legegyszerűbbek azonban azok a szabályok, amelyekből kevés van; ezért a csoport javaslatot tesz a törlendő vagy radikálisan egyszerűsítendő szabályokra.

A különféle uniós alapok és eszközök szabályait össze kell hangolni az állami támogatások, a közbeszerzés és a költségtérítésre vonatkozó módszerek tekintetében, a szinergiák megkönnyítése érdekében, lehetővé téve a kedvezményezettek számára, hogy ugyanarra a projektre különböző uniós finanszírozási forrásokat igényeljenek. Például megkönnyítené a kisvállalkozások támogatáshoz jutását, ha a kohéziós politikában és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) jogi keretében ugyanazok a szabályok érvényesülnének.

Egyszerűbb jogi keret állna valamennyi tagállam és régió rendelkezésére, ha adottak lennének bizonyos feltételek, például

  • megbízható irányítási és ellenőrzési rendszerek;
  • az ésszerű kiadásokat ösztönző, jelentős mértékű nemzeti társfinanszírozás;
  • a fontos strukturális reformok meghatározása, valamint
  • az egyes kiemelt területekre történő összpontosítás megvalósításuk során.

A csoport javaslata értelmében e feltételek teljesülése esetén az unió már csak a stratégiai beruházási prioritásokat és a kiadásokra vonatkozó elveket szabályozná. Az uniós források nyújtása a meglévő nemzeti közigazgatási mechanizmusokon keresztül történne, és a bizottság ellenőrző munkája korlátozott lenne. Az adott tagállam és a bizottság megállapodna abban, mely strukturális reformokat kellene teljesíteni, illetve melyek azok a konkrét eredmények, amelyek alapján megkezdődhet a visszatérítés.