Lakásbiztosítások esetében a legnagyobb összegű kifizetések a vihar okozta károk, tűz és robbanás, valamint az árvízkárok esetében van – derül ki a Genertel kárstatisztikájából. A családi házak esetében a kárkifizetések átlagos összege 25 százalékkal haladja meg a lakásoknál kifizetett összegeket.

 

A lakásbiztosításhoz kapcsolódó összes káresemény 80 százaléka három kártípushoz tartozik: elemi kárhoz (vihar/felhőszakadás, jégverés, földrengés, villám másodlagos hatása, árvíz, vízkár), csőtörés & vezetékes kárhoz, valamint üvegtöréshez – derül ki a Genertel 2009 júniusa és 2015 decembere közti kárstatisztikája adataiból. Az elemi károk közül leginkább vihar és felhőszakadást, illetve villámcsapás másodlagos hatásából fakadó káreseményt regisztrált a biztosító.

A Genertel adatai szerint a vizsgált 78 hónapban regisztrált káresemény 57 százaléka a májustól szeptemberig tartó időszakban történt. A tavaszi és nyári hónapokban bejelentett káresemények 31 százaléka vihar és felhőszakadáshoz, 18 százaléka csőtörés és vezetékes vízkárhoz, 14 százalék villámcsapás másodlagos hatásához, 12 százalék pedig üvegtöréshez kapcsolódik. 

Az elmúlt hat éve adatai alapján 2015 júliusában érkezett a Genertelhez a legtöbb kárbejelentés. Ezek közül a három leggyakoribb káresemény viharhoz (közel 50 százalék), villámcsapás másodlagos hatásához (11 százalék), illetve üvegtöréshez (9 százalék) köthető. Budapest-vidék viszonylatban a fővárosban regisztrálták a biztosítónál a kárbejelentések 28 százalékát és a teljes kifizetésekből is hasonló arányban részesült Budapest . Ebben az arányban azonban szerepet játszik Budapest , vidékhez képest nagyobb állománysűrűsége.

A legnagyobb mértékű kifizetést a vihar okozta károk rendezésére fordította a biztosító; átlagosan 400 ezer forintot. Tűz és robbanásnál 320 ezer, árvíznél 155 ezer, betöréses kár esetén 130 ezer forint, villámcsapás okozta másodlagos kárnál 60 ezer, míg felelősségi kárnál 45 ezer volt az átlagos kompenzáció mértéke.

Családi házak esetében a kárkifizetések összege 25 százalékkal haladta meg a lakások esetében kifizetett összegeket. Sőt; a milliós kárfizetések nagyobb része is a házakhoz kapcsolódik, éppen a leggyakoribb kártípusok kapcsán. „Az egyes kártípusok esetében előforduló akár több százezres összegű kifizetések azt jelzik, hogy egy váratlan káresemény gyakran csak nagy nehézségek árán pótolható veszteséget okozhat az ingatlantulajdonosoknak – hívta fel a figyelmet Csikós Dániel, a Genertel vezérigazgatója.

A Genertel adatai szerint egyre nagyobb azoknak a kifizetéseknek az aránya, amelyek a lakásbiztosítási csomagban szereplő kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Jogvédelem esetén az átlagos kifizetés nagysága 43 ezer forint volt, zárcserék után 12 ezer forint, a fagyasztott élelmiszerek leolvadásakor 10 ezer, míg a bankkártya letiltásához kapcsolódó költségek térítésének átlaga 9 ezer forint volt a vizsgált időszakban.