2016. január 27. szerda, 12:18
Három kiemelt felhívás is megjelent az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban: integrált gyermekprogramokra 3, tankönyv-, illetve taneszköz-fejlesztésre 2, a „társadalmi aktivitás növelésére” 3 milliárd forint áll rendelkezésre.

„Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” (EFOP-1.4.1-15). A 3 milliárd forintos keretösszegre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet. A feladat: szakmai és módszertani támogatás a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozását, a gyermekek esélyeinek növelését célzó helyi és térségi projektekhez.

„A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” (EFOP-3.2.2-VEKOP/15). A keretösszeg 2 milliárd forint, támogatási kérelmet kizárólag az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyújthat be. A számszerűsített szakmai elvárások szerint a projekt során 106 könyvnek, illetve munkafüzetnek kell elkészülnie, 10 már meglévő digitális tartalmat adaptálni, 5 új digitális tartalmat fejleszteni kell, a Nemzeti Köznevelési Portált pedig 4 új funkcióval kell kibővíteni.

„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15). A 3 milliárd forintos keretösszegre a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma nyújthat be támogatási kérelmet. A projekt a felhívás szerint hozzájárul a társadalmi aktivitás növeléséhez, ezáltal a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősödéséhez, valamint a települések önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítéséhez és az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emeléséhez:

  • közösségfejlesztési módszertanok kidolgozásával és bevezetésével,
  • szakemberek továbbképzésével, érzékenyítésével,
  • a kulturális intézmények szakmai-módszertani támogatásával, intézményközi együttműködések elősegítésével, valamint
  • országos mentorhálózat kialakításával és működtetésével.

Cég és szolgáltatás kereső
Twitter megosztás Google+ megosztás
A szerkesztő ajánlja