A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) testülete a nemzetközi kereskedelmi szabályok alapján jogellenesnek nyilvánította az Oroszország által az élő sertések, a friss sertéshús és a sertéshúsból készült termékek unióból történő behozatalára elrendelt tilalmat.

A döntés az afrikai sertéspestisnek az EU-ban, a belarusz határhoz közeli területeken való korlátozott előfordulása miatt Oroszország által 2014 elején bevezetett behozatali tilalomra vonatkozik.

A testület megállapította, hogy az egyes uniós termékek behozatala engedélyezésének, valamint az EU és Oroszország közötti behozatali engedélyek ennek megfelelően történő kiigazításának Oroszország általi megtagadása az egész EU-ra kiterjedő behozatali tilalomnak minősül. Ez az intézkedés nem a vonatkozó nemzetközi normákon alapul, és sérti az állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-megállapodást (az SPS-megállapodást). A testület ugyanezt a bírálatot fogalmazta meg a Lengyelországból, Litvániából és Észtországból származó behozatalokra vonatkozó egyedi orosz tilalmak tekintetében.

A döntés egyértelmű jelzés Oroszország és valamennyi WTO-tag számára a tekintetben, hogy kötelesek tiszteletben tartani a nemzetközi normákat és – a jelen esetben – különösen a regionalizáció elvét (amely még akkor is lehetővé teszi a kereskedelmet egy ország kártevőktől és betegségektől elismerten mentes egyedi területeiről, ha az ország többi részének egészségügyi státusza nem kedvező), és kötelesek tudományos bizonyítékokon alapuló kockázatértékelést végezni – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

A WTO döntésében kiemelte, hogy tagjai kizárólag akkor gyakorolhatják azon jogukat, hogy meghatározzák a megfelelő szintű egészségügyi védelmet és egészségügyi aggályok alapján korlátozzák a behozatalt, ha mindezt a WTO szabályainak megfelelően teszik.

A testület jelentése ellen 60 napon belül lehet fellebbezni. Amennyiben az említett határidőn belül nem nyújtanak be fellebbezést, a testület a jelentést elfogadja, és Oroszország köteles lesz eleget tenni az ajánlásnak.

Az uniós termékek biztonságosak

Az EU rendelkezik a világ egyik leghatékonyabb állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági rendszerével, amelyet magas kimutatási szintek és szigorú kockázatkezelési szabályok jellemeznek. A mai döntés megerősíti, hogy az Oroszország által az EU ellen hozott intézkedéseknek vajmi kevés közük van a valós egészségügyi és egészségi kockázatokhoz. Az uniós termékek biztonságosak, ezért egyetlen országnak sem szükséges indokolatlan importkorlátozásokat fenntartania.

Az ebben az ügyben érintett termékek többsége esetében a kereskedelem az Oroszország által 2014 augusztusában az uniós mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek behozatalára vonatkozóan politikai okokból elrendelt tilalom miatt továbbra is korlátozott. Mindazonáltal a testület megállapításai rendszerszintű jelentőséggel bírnak, mivel emlékeztetik Oroszországot nemzetközi kötelezettségeire és arra, hogy azokat nem lehet önkényesen semmibe venni – hangsúlyozza az Európai Bizottság.

Más ágazatok is érintettek

Oroszország protekcionista hozzáállása számos más gazdasági ágazatot is érint. A közelmúltban az EU több, Oroszország által bevezetett kereskedelmi akadály ellen is kezdeményezett WTO-eljárást, többek között az autókra vonatkozó újrahasznosítási díjak, a papírra és más termékekre kivetett többletvámok, valamint a könnyű haszongépjárművekre kivetett dömpingellenes vámok ellen.