Önellenőrzéssel helyesbíthető a már benyújtott bevallásokban a korábban megállapított reklámadóalap, illetve az adó mértéke – hívja fel a figyelmet a NAV.

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] 2014. augusztus 15-i hatályba lépése óta az Európai Bizottság két eljárást indított a Magyarország ellen, az egyik a reklámadó feltételezett állami támogatás jellegét, míg a másik az unió belső piacot érintő alapvető szabályaival való összeegyeztethetőséget vizsgálja. A Bizottság C(2015) 1520 final számú határozata itt olvasható. 

A fentiekre tekintettel Magyarország a kifogásolt szabályok módosítása mellett döntött és az Országgyűlés 2014. május 27-én elfogadta a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi LXII. törvényt [Mód. tv.]. A Mód. tv-nek a reklámadót érintő módosításai – amelyek 2015. július 5-én léptek hatályba – kiterjednek többek között a reklámadó 3. § (1) bekezdése szerinti adóalanyt, azaz a közzétevőt terhelő adómértékekre is.

A közzétevőt terhelő adómértékek a 2015. július 5-étől hatályos szabályok szerint a következőképpen alakulnak:

az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,

az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3 százalék [Ratv. 5. § (1) bekezdés].

A Ratv. 11. § (1) bekezdése értelmében a közzétevő – döntése szerint – a módosítás hatálybalépése napját megelőző napig, azaz 2015. július 4-éig kezdődő valamennyi adóévében alkalmazhatja az új adómértékeket. Ez azt jelenti, hogy a közzétevő erre irányuló választása esetén a 2014-es adóévre, a Ratv. 9. § (5) bekezdése szerinti átmeneti adóévre, illetve bármely más „tört időszaki” adóévre figyelembe veheti az új adómértékeket, s így a már benyújtott bevallásában/bevallásaiban megállapított adóalapot, adót önellenőrzéssel helyesbítheti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltaknak megfelelően.

Az önellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról és az Mód. tv. által beiktatott további módosításokról részletes információk olvashatók itt.