Hat új felhívás is megjelent a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében: egyedi szennyvízelvezetésre, településkép javítására, mezőgazdasági biztosításhoz nyújtott támogatásra és kompenzációs kifizetésekre lehet pályázni.

„Egyedi szennyvízkezelés” (VP6-7.2.1.2-16)

A tervezett keretösszeg 12 milliárd forint, a kormány 50–80 önkormányzat (illetve társulás) jelentkezésére számít; a támogatási kérelmeket 2016. április 15-től 2018. április 16-ig lehet benyújtani.

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” (VP-6-7.4.1.1-16).

A három fő cél:

  1. az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata
  2. a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
  3. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,9 milliárd forint; a forrást Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott kérelmek várható száma: 670.

Támogatási kérelmet nyújthatnak (2016. március 28-tól 2018. március 27-ig)

  • vidéki térségben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek; valamint
  • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek.

„Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” (VP3-17.1.1-16)

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 23,7 milliárd forint. Ebből a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 4 milliárd forint, amely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik.

Az intézkedés bevezetésével kibővül a biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a biztosítással lefedett területek aránya is. Az intézkedés által a termelők gazdálkodása kiszámíthatóbbá válik, amely jelentősen ösztönzi a biztosítás megkötésére irányuló szándékot – olvasható a felhívásban.

A felhívásra az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, 2016. március 15-től 2016. június 9-ig; a kormány szakaszonként 7000 támogatott kérelemmel számol.

Kompenzációs kifizetések

„Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” (VP4-12.2.1-16)

A Natura 2000 hálózat az EU által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

Magyarországon a Natura hálózat erdő hasznosítású területeire az Evt. (2009. évi XXXVII. törvén az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) előírásai értelmében speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és funkcionális elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést jelentenek a gazdálkodók számára. A támogatás célja a jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, illetve bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.

A tervezett keretösszeg 25,5 milliárd forint.

A támogatást igénylő erdőgazdálkodók 2016. január 1. és 2020. december 31. között, évente egy-egy támogatási kérelmet nyújthatnak be; a kormány 3500 támogatott projekttel számol.

„Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” (VP4-12.1.1-16)

A cél a Natura 2000 gyepterületek fenntartása; a tervezett keretösszeg 25,8 milliárd forint.

A felhívásra aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatást igénylők a 2016. január 1. 2020. december 31. között, évente egy-egy támogatási kérelmet nyújthatnak be; a kiíró 4000 támogatott kérelemre számít.

„Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken” (VP4-13.2.1.-16)

A 23,62 milliárd forint keretösszegű támogatás fő céljai:

  • a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása,
  • a környezettudatos gazdálkodás és
  • a fenntartható tájhasználat erősítése.

A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelemkiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére – olvasható a felhívásban.

Támogatási kérelmet a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személyek) nyújthatnak be, akik/amelyek legalább 1 hektár területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A kérelmek benyújtására 2016. március 15-től 2016. június 9-ig van lehetőség; 2000-en számíthatnak kedvező elbírálásra.