Szigorította a feltöltős SIM-kártyákra vonatkozó szabályokat az Országgyűlés. Az előre fizetett szolgáltatások előfizetője az előfizetését nem értékesítheti tovább, és másnak csak akkor adhatja át, ha arról – a beazonosításhoz szükséges adatokkal együtt – a szolgáltatót előzetesen tájékoztatta.

Amennyiben az előre fizetett szolgáltatások előfizetője aszolgáltató előzetes tájékoztatása nélkül tovább adja a SIM-kártyát, és erről a szolgáltató tudomást szerez, akkor 15 napos határidővel felmondhatja a szerződést. (A közeli hozzátartozó nem minősül harmadik személynek.) A szolgáltatók pedig kötelesek az előfizetők megfelelő adatait előzetesen ellenőrizni és rögzíteni. Ennek hiánya kizárja a szerződéskötést. A meglévő előfizetők személyazonosságát is ellenőrizni kell, erről a törvény hatályba lépésétől számított 15 napon belül értesítik a feltöltőkártyás ügyfeleket. Ha az ellenőrzés 2017. július 1-jéig nem sikerül, megszűnik az előfizetés. 

A törvény rögzíti azt is, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletben határozza meg, hogy legfeljebb hány feltöltős SIM-kártyás szerződést köthet egy-egy előfizető. Akinek a megszabottnál több van, az 2017. június 30-ig köteles nyilatkozni arról, hogy melyeket kívánja fenntartani. A szabályozás kitér arra is, hogy a szolgáltatónak jeleznie kell a rendvédelmi szervek felé, ha az azonosító adatok valódiságát illetően vagy az előfizetővel kapcsolatban kétség, bűncselekmény gyanúja merül fel.

A módosítások a rendőrségi törvényt is érintik. A terrorizmus megelőzése érdekében a határátlépéstől számított öt évig a határrendészeti nyilvántartásban kezelhetik azon harmadik országbeliek ujjnyomatát, akik az államhatárt nem határátkelőhelyen vagy határátlépési ponton lépték át, vagy személyazonosságukat nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani. Új elem az is, hogy – legfeljebb 30 évig – korlátozzák egyes kiemelt biztonságú létesítmények adatainak – például építési tervdokumentációjának – megismerhetőségét. (MTI)