Az MNB részlegesen felfüggesztette a Strategon Értékpapír Zrt. tevékenységét. A felfüggesztés addig tart, amíg a szolgáltató el nem számol ügyfeivel, vagy azokat át nem adja más befektetési vállalkozásnak. Amint valamelyik teljesül, a jegybank visszavonja a Strategon tevékenységi engedélyét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) részben felfüggesztette a Strategon Értékpapír Zrt. befektetési- és árutőzsdei szolgáltatásra, valamint a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekre vonatkozó tevékenységének folytatását. A Strategon a felfüggesztés ideje alatt újabb ügyféllel szerződést nem köthet és a meglévő ügyfeleivel szemben új kötelezettséget sem vállalhat, ugyanakkor a még fennálló ügyfél-szerződéseket teljesítenie kell – derül ki a jegybank közleményéből.

A felfüggesztés hatálya addig tart, míg a Strategon az ügyfeleivel történő teljes körű elszámolás megtörténtét, vagy e kötelezettség más befektetési vállalkozás általi – az MNB előzetes engedélyével történő – átvállalását a jegybank felé megfelelően nem igazolja. Az MNB továbbá a Strategon befektetési- és árutőzsdei szolgáltatásra, valamint a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekre vonatkozó tevékenységi engedélyének visszavonásáról is döntött, amely az azt követő napon hatályosul, amikor a Strategon a jegybank felé a fennálló igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az intézkedésekre azt követően került sor, hogy az MNB 2016. december 22. napján kiadmányozott határozatában felszólította a Strategont, hogy az ott rögzített határidőn belül, azt követően pedig működése során mindenkor feleljen meg a jogszabályi előírásoknak és szavatoló tőkéjét töltse fel a jogszabályban meghatározott szintre. Az MNB a Strategon felett gyakorolt folyamatos felügyelet során ugyanakkor megállapította, hogy a társaság az előírt határidőben nem tett eleget a szavatoló tőke-feltöltési kötelezettségének.

Az MNB a fentieken túlmenően folyamatos felügyelet keretében megállapította továbbá, hogy a Strategon több mint hat hónapja nem folytatja a részére engedélyezett árutőzsdei tevékenységet sem. A Strategon Értékpapír Zrt. a tőkepiac egészéhez mérten csekély súllyal – a szektor értékpapírállományára vetítve 0,14 százalék részesedéssel –, s mintegy 600 szerződött ügyféllel rendelkezik.

Internetes oldalán a Strategon azt írja, hogy a kedvezőtlen piaci környezet, és a megnövekedett adminisztrációs terhek nem tették lehetővé, hogy a társaság nyereségesen működjön, emiatt a brókercég fenntartása megkérdőjeleződött. A Strategon a felügyeleti szervekkel egyeztetve az összes ügyfelével a közeljövőben elszámol, valamint a befektetési szolgáltatási tevékenysége az MNB határozata értelmében megszűnik. Ennek következtében a társaság a továbbiakban kizárólag a nyitott pozíciók zárására fogad el megbízásokat, új pozíció nyitására, illetve új szerződések megkötésére nincs lehetőség – írják.