Az MNB részlegesen felfüggesztette a Divinius alapkezelő kollektív portfóliókezelési, illetve egyes kiegészítő tevékenységeit. A jegybank 10 millió forint bírságot is kiszabott a társaságra és kötelezte a jogszabályszerű működésre, illetve a kezelt befektetési alapok másik – azok kezelésére jogosult – alapkezelőnek történő átadására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatában részben felfüggesztette a Divinius Befektetési Alapkezelő Zrt. kollektív portfóliókezelési, s a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatási tevékenységét. Kötelezte továbbá, hogy 90 napon belül adja át az általa kezelt befektetési alapokat másik (kezelésükre jogosult) alapkezelőnek. Az érintett befektetési alapok befektetőit és befektetésüket az alapok kezelésének átadása nem érinti, ezzel összefüggésben a befektetőknek teendőjük nincs, az alapokban fennálló befektetésük pedig változatlanul fennmarad.

A felfüggesztés ideje alatt a Divinius az általa kezelt befektetési alapok befektetési jegyeit nem forgalmazhatja, az alapok portfóliójába tartozó eszközöknél – a fennálló kötelezettségeinek teljesítése kivételével – befektetéskezelési tevékenységet nem végezhet, s új befektetési alapot sem hozhat létre. A felfüggesztés addig tart, míg a Divinius a befektetési alapok másik alapkezelő részére történő átadását a jegybank felé megfelelően nem igazolja.

Az intézkedésekre azután került sor, hogy az MNB a hivatalból indított átfogó vizsgálata során megállapította: a Divinius a kollektív portfóliókezelési tevékenysége során több szempontból nem felelt meg a jelenlegi, valamint a potenciális jövőbeli befektetők védelmét biztosító garanciális jogi előírásoknak. A társaság ugyanis nem működtet megfelelő kockázatkezelési rendszert és nem rendelkezik olyan belső ellenőrzési mechanizmussal, amely biztosítaná, hogy az alapkezelő valamennyi működési területén megfeleljen a döntéseknek és az eljárásoknak.

Emellett az alapkezelőnél a jogszabályi kötelezettségeinek ellenőrzésére hivatott állandó és hatékony megfelelőségi funkciót sem alakították ki. Az MNB azt is megállapította, hogy a Divinius nem dokumentálta a befektetési alapok kezelése során hozott befektetési döntéseit, megakadályozva ezzel azok utólagos jegybanki ellenőrizhetőségét.

Mindezek miatt a jegybank – a tevékenység részbeni felfüggesztésén, illetve a befektetési alapok átadására vonatkozó kötelezésen túl – felszólította a Diviniust a feltárt hiányosságok megszüntetésére, s ennek belső ellenőri jelentés megküldésével történő igazolására. Előírta továbbá a befektetési alapok átadására vonatkozó intézkedési terv készítését, illetve az átadás megtörténtének vagy meghiúsulásának jegybank felé történő dokumentált igazolását is.

Az MNB 10 millió forint összegű bírság megfizetésére is kötelezte a Diviniust. A bírság meghatározása során a jegybank súlyosító körülményként vette figyelembe a jogszabálysértések rendszerszintű és a jelenlegi, valamint a potenciális jövőbeli befektetői érdekeket sértő jellegét. Enyhítő körülménynek számított azonban az alapkezelőnek a tőkepiac egészéhez mérten kisebb súlya és a feltárt jogszabálysértések kiküszöbölése vonatkozásában tanúsított együttműködés.