A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2016. július 15. napi határnappal a kormány felfüggesztette a „Védőháló a családokért” (EFOP-1.2.1-15) felhívást.

2016. július 18-án 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók, jelentette be a kormány a hivatalos pályázati oldalon

A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Operatív Programjának keretében februárban meghirdetett felhívás tervezett keretösszege 6,2 milliárd forint volt, amelyre az eredeti terv szerint 2018. március 10-ig nyújthattak volna be támogatási kérelmet civil és – konzorciumi tagként – egyházi szervezetek.

A projektek, amelyek 20–40 millió forintos támogatásban részesülhetnek, „hozzájárulnak a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat”.