A hamarosan megjelenő, 45,64 milliárd forintos keretösszegű városfejlesztési pályázatra helyi akciócsoportok jelentkezését várja az NGM.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága regisztrációt hirdet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására.

A regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, amellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához – olvasható a hivatalos pályázati honlapon. Az így megalakult helyi közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálják.

A CLLD eszköz megvalósítására kijelölt összefüggő terület lakossága legalább 10 000, de legfeljebb 150 000 fő lehet.

A CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete 45,64 milliárd forint, amelyből a megvalósításra kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően a HACS-onként maximálisan felhasználható forrás az alábbi kategóriákra bomlik:

 • 10 001–18 000 fő lakónépességű akcióterület: 500 millió forint;
 • 18 001–60 000 fő lakónépességű akcióterület: 800 millió forint;
 • 60 001–150 000 fő lakónépességű akcióterület: 1,5 milliárd forint.

Az intézkedés keretében a kulturális és közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, kínálatuk bővítése kap támogatást, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is. Így például megvalósulhat:

 • városi kulturális intézmények felújítása, illetve eszközfejlesztése;
 • városrészi közösségi terek infrastrukturális felújítása, bővítése, eszközfejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása;
 • közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítése.

Támogathatók továbbá

 • helyi közösségszervezési tevékenységek;
 • helyi identitást erősítő tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása,
 • kulturális, közösségi programok szervezése, lebonyolítása;
 • helyi aktivitást, társadalmi szolidaritást elősegítő tevékenységek;
 • helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése stb.