Az Európai Bizottság a Malajziában megrendezett World Urban Forum (városok világtalálkozója) alkalmából áttekintette az EU és partnerei által 15 hónappal ezelőtt tett három kötelezettségvállalás terén elért eredményeket.

Azóta, hogy 2016 októberében a „Habitat III” ENSZ-konferencián a három kötelezettségvállalást  előterjesztették, számottevő előrehaladás következett be a gyors ütemű urbanizációból fakadó lehetőségek kiaknázása érdekében – olvasható az Európai Bizottság közleményében. A városok közötti együttműködés szárba szökkent, és mára kontinenseken ível át; jelentős lépések történtek a városok globálisan egységes meghatározása irányába, az EU pedig az uniós városfejlesztési menetrend folyamatban lévő végrehajtásával élen jár a fenntartható városfejlesztés terén.

A Malajziában megrendezett városok világtalálkozóján Corina Creţu regionális politikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez hasonlóan az EU kész vezető szerepet vállalni e téren is, hogy városaink világszerte tiszták, biztonságosak és gazdaságilag virágzók legyenek. Európa és partnerei gyors ütemben teljesítik e három konkrét kötelezettségvállalást, amelyek hozzájárulnak a jövő városainak kialakításához.”

három kötelezettségvállalás a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a Párizsi Megállapodásvégrehajtásának elősegítése mellett a szintén 15 hónappal ezelőtt előterjesztett Új városfejlesztési menetrendnek is részét képezi. E kötelezettségvállalások mindegyike esetében meghatározták a konkrét hatókört, a várt eredményeket és célokat. 2016 végéig az alábbi eredmények születtek:

1. Kötelezettségvállalás az ENSZ új városfejlesztési menetrendjének az uniós városfejlesztési menetrend révén történő végrehajtására

A 12 cselekvési terv közül három – a városi szegénység, a migránsok integrációja, illetve a levegőminőség témájában – már elkészült az uniós városfejlesztési menetrend keretében. Ezek szakpolitikai ajánlásokat, bevált gyakorlatokat és az EU-ban és világszerte megvalósításra javasolt projekteket tartalmaznak. 2018 végéig várhatóan az összes cselekvési terv lezárul.

A tematikus cselekvési terveken túlmenően az uniós városfejlesztési menetrend módszertana önmagában olyan reformokat indíthat el, melyek világszerte átalakítják a városok irányítását. Emellett egyenlő feltételeket teremt a városok, a vállalkozások, a nem kormányzati szervezetek, valamint a tagállamok és az uniós intézmények képviselői számára a fenntartható városfejlesztés integrált és kiegyensúlyozott megközelítése érdekében. 

2. Kötelezettségvállalás a városok globális, harmonizált meghatározásának kidolgozása mellett 

A nyomon követés, a teljesítményértékelés és végső soron a politikai döntéshozatal elősegítése érdekében fontos, hogy a városokra világszerte egységes meghatározást alkalmazzunk. Az EU az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és a Világbankkal partnerségben dolgozik e meghatározáson, amelynek ismertetésére az ENSZ 2019. márciusi ülésén kerül sor.

A bizottság a nemzeti fogalom-meghatározásokkal való összehasonlítás megkönnyítése érdekében a világ minden országára vonatkozóan összegyűjtötte az urbanizáció szintjére vonatkozó becsült adatokat, és ingyenes hozzáférést biztosított azokhoz. A városok világtalálkozója alkalmából a bizottság a Közös Kutatóközponton keresztül közzéteszi a városi központok globális adatbázisát, amely a világ mind a tízezer nagyvárosi térségére vonatkozóan tartalmaz adatokat. A városokat illetően korábban még sosem tettek közzé ekkora és ilyen átfogó adatkészletet.

Jelenleg 20 országban zajlik az egységes közös definícióra vonatkozó visszajelzések összegyűjtését célzó felmérés. 12 országban folynak kísérleti projektek a globális és a tagállamokban használatos egyes fogalom-meghatározások összehasonlítása, valamint a különbségek értékelése céljából. 2018 folyamán a Bizottság és partnerei ingyenes online eszközt fognak kidolgozni annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az országoknak e közös meghatározás területükön történő teszteléséhez. 

3. Kötelezettségvállalás a városok közötti együttműködés erősítésére a fenntartható városfejlesztés terén

Az EU nemzetközi városi együttműködési programja (IUC) 2016-ban indult e kötelezettségvállalás támogatása és a városok közötti globális együttműködés fejlesztése érdekében.

A program keretében jelenleg 35 partnerségi együttműködés valósul meg 70 (35 unióbeli és 35 Unión kívüli) város részvételével. A programban részt vevő városok közé tartozik például Frankfurt (Németország) és Jokohama (Japán); Bologna (Olaszország) és Austin (USA); Almada (Portugália) és Belo Horizonte (Brazília). Az egyes partnerségek égisze alatt végzett munkába minden esetben beletartozik olyan helyi cselekvési tervek kidolgozása, amelyek a közös városi prioritásokra vonatkoznak, mint például a vízhez, a közlekedéshez vagy az egészségügyhöz való hozzáférés, valamint az ismeretek és a legjobb gyakorlatok megosztása a közös célok elérése érdekében.

A városok világtalálkozóján új felhívást tettek közzé azzal a céllal, hogy legalább 25 új partnerség szülessen; a városok március 9-ig, online jelentkezhetnek. (Európai Bizottság)