Az Európai Bizottság elfogadta a vámunió igazgatására vonatkozó hosszú távú tervet.

„A vámhatóságok egyre nagyobb szerephez jutnak az EU-n belüli biztonságunk és védelmünk garantálása terén. Erős és jól szervezett rendszer segíti a lakosság védelmét a terrorizmussal, illetve az egészségügyi és környezetvédelmi fenyegetésekkel szemben, egyúttal előmozdítva a versenyképes vállalkozások kibontakozását és fejlődését” – olvasható a bizottság közleményében.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos: „A közös fenyegetések közös fellépést kívánnak Európától. A nemzeti vámhatóságok Európa-szerte fontos szerepet játszanak az érdekeink védelmében. Legyen szó akár a kereskedelemkönnyítésről, a határbiztonságról, a polgári védelemről vagy az illegális fegyverek, illetve hamisított áruk csempészetéről, az Európai Bizottság fel kívánja vértezni a nemzeti vámhatóságokat és azok 120 000 szakemberét a megfelelő eszközökkel, hogy képesek legyenek teljesíteni ezt a kulcsfontosságú missziót. Jövőre ünnepeljük a vámunió megalakulásának 50. évfordulóját. Fejlesszük tovább ezt a nagyszerű vívmányt, hogy az elkövetkezendő években is elláthassa feladatát.”

Prioritások

A bizottság kulcsfontosságú prioritásai közé tartoznak a következők:

  • az uniós vámszabályok alkalmazására vonatkozó, tagállamok közötti közös megállapodás előmozdítása;
  • a vámigazgatási szervek segítése abban, hogy a mintegy 120 000 fős vámtisztviselői állomány munkáját hatékonyabbá tegyék;
  • a vámeljárások kezelésére szolgáló új uniós szintű informatikai rendszerek korszerűsítése és összehangolása a lehető legmagasabb szintű együttműködés biztosítása érdekében;
  • a nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információmegosztás megkönnyítését célzó bevált gyakorlatok előmozdítása.

A bizottság javaslatot tett a vámkezelés során végzett készpénzellenőrzésre vonatkozó szabályok naprakésszé tételére is, a bűnözői és terrorista csoportok illegális pénzügyi tevékenységének megfékezése érdekében. Ezen túlmenően folytatódik a munka arra vonatkozóan is, hogy a vámhatóságok miként léphetnek fel a kulturális javak terrorista csoportok általi tiltott kereskedelme ellen.

A jövőbeni munka kiterjed továbbá a humán- és pénzügyi erőforrás-gazdálkodásra, valamint a speciális vámügyi berendezések – köztük mobil laboratóriumok és biztonsági szkennerek – telepítésére is.

Mi a vámunió?

Az Uniós Vámkódex (UCC) a vámügyi szabályokra és eljárásokra vonatkozó keretrendelet, amely

  • egyszerűsíti a vámügyi szabályokat és eljárásokat az egész unióban;
  • nagyobb jogbiztonságot és egységességet biztosít a vállalkozások számára, valamint átláthatóbb szabályokat a vámtisztviselők számára;
  • egyszerűsíti a vámjogszabályokat és -eljárásokat, hogy a vámügyletek hatékonyabbak és korszerűbbek legyenek;
  • véghezviszi az elmozdulást a papír nélküli és teljesen elektronikus és interoperábilis vámügyi környezet felé;
  • gyorsabb vámeljárásokat vezet be a szabálykövető és megbízható vállalkozások részére.