Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a termékek vámtarifális besorolása a társaságok kötelezettségeinek teljesítése során – írja Falcsik István ügyvéd, az RSM Hungary vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője.

Ez az egyetlen olyan harmonizált besorolási rendszer, amelyben minden létező áru megfelelő vámtarifaszámmal meghatározható és mely besorolásokat – normál körülmények között – a világban egységesen értelmeznek. A terméket az eltérő földrészeken nem megnevezésük, hanem vámtarifaszámuk (vtsz vagy KN kód) alapján azonosítják – kezdi friss bejegyzését Falcsik István ügyvéd, az RSM Hungary vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője.

A helyes vámtarifaszám-besorolás elengedhetetlen

Azonban nem kell ilyen messze mennünk: ha csak a hazai kötelezettségeket vesszük alapul, akkor is egyszerűen belátható, hogy a helyes vámtarifális besorolás elengedhetetlen!

Számos területen van jelentősége annak, hogy egy termék helyesen van-e vámtarifaszám szempontjából besorolva. Hogy csak néhányat említsünk azok közül, ahol a kötelezettség alapja a tarifális besorolás, a vámtarifaszám alapján történik:

  • az Áfa törvény szerinti adómérték meghatározása;
  • a Netával érintett termékkör beazonosítása;
  • az EKÁER kötelezettségek teljesítése;
  • a jövedéki termékkör behatárolása;
  • a termékdíjjal érintett termékkör meghatározása;
  • az export és import fizetési kötelezettségek szabályszerű teljesítése.

A helyes vámtarifaszám a helyes adózást alapozza meg

A felsorolt területeket vizsgálva kijelenthető, hogy a gazdálkodók jelentős része napi szinten találkozik ezzel a kérdéssel. Egy helytelen besorolás akár egyidejűleg több adónem vagy több kötelezettség helytelen teljesítését vonja maga után. Ha nem figyelünk a termék korrekt besorolására, olyan EKAER kötelezettséget teljesítünk, amit nem is kellene, vagy olyan termék után nem fizetünk Netát vagy termékdíjat, jövedéki adót, amely után kellett volna. A termékek besorolása, a változások követése és utólagos korrigálása gazdálkodói kötelezettség, és helytelen teljesítése pótlólagos közteher megfizetését, valamint szankciók alkalmazását eredményezheti. A fentieken túl a gazdaság fejlődésével párhuzamban az új generációs termékek megjelenésének lekövetésére folyamatosan új tarifaszámok is megjelennek a rendszerben.  

Ez a kockázat viszonylag egyszerűen minimalizálható, amennyiben a gazdálkodók szakember igénybevételével időszakonként felülvizsgálják a termékek esetében általuk alkalmazott vámtarifális besorolást, valamint az új termékek vonatkozásában kellő gondossággal járnak el.

A vámtarifaszám meghatározásában is vannak kivételek

Alapvetően nem fordulhatna elő, ugyanakkor tapasztalataink alapján az egyes országok között eltérés lehet a termékek vámtarifális besorolásában. Így például egy anyavállalat által kötelezően meghatározott központi tarifaszám nem feltétlenül helyes egy másik tagországban, valamint nem szabad egy ügylet során az üzleti partner által alkalmazott besorolást ellenőrzés nélkül elfogadni.

A vonatkozó jogszabályok kezelik az eltérő álláspontú besorolások között feszülő ellentmondások feloldásának rendjét, kivételes esetekben a helyes besorolással kapcsolatos kérdésre a NAV szakértői intézetétől kaphatunk választ.

A fentieken túl a gazdaság és a környezet változásaival együtt járó jelenség, hogy a vámtarifaszámok mögött lévő termék meghatározások időnként változnak, így feltétlen szükséges a gazdálkodók által „megszokás” alapján alkalmazott vámtarifaszámok felülvizsgálata.