A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozata, III. Kereskedem, Kereskedelmi Szolgáltatás és IV. Kiskereskedelem, E-kereskedelem Osztálya konferenciát szervez 2021. május 13-án 9.00 órától.

A szakképzést érintő jogszabályi változások a 2020/2021-es tanévben induló szakmai képzésben mind a technikumi, mind a szakképző évfolyamokon alapvető változásokat hoztak. A technikumi képzésben a 9. és 10. évfolyamokon, a szakképző iskola 9. évfolyamán ágazati alapoktatásban kell felkészíteni a tanulókat a számukra megfelelő szakma tanulására. Az ágazati alapoktatás befejezését követően kerül sor az ágazati alapvizsgára, amelynek sikeres teljesítése után választhatnak a tanulók szakmát és külső, (duális) gyakorlati képző helyet. 

A képzés struktúráján túl ez évtől megváltozott a korábban sok éven át alkalmazott tanulószerződés rendszere, és helyébe lép a szakképzési munkaszerződés, amely nemcsak nevében, hanem a gyakorlati és elméleti képzés tartalmában is változásokat hoz. Jelentősen megváltozik a tanulók pénzbeli juttatása és a képzések állami támogatása is. Akik duális képzőként tanulókat fogadnak, egy tájékoztató jellegű kalkulátor segítségével meg tudják határozni, hogy mekkora összegű adókedvezményre és költségekre számíthat 2021-ben: Normatíva- és költségkalkulátor

A képzési programokról

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) 241. §-a alapján „(1) A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képző-hely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismeretek, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait.(2) A duális képzőhely a képzési programot feltölti a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe.

Ennek kidolgozásához a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy mintát tett közzé:

https://tanuloszerzodes.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato_kepzesi_program_web2.pdf

Az iskolák abban érdekeltek, hogy tanulóik közismereti és szakmai elméleti képzése intézményükben történjen, a gyakorlati képzés pedig munkakörnyezetben, duális képzőhelyeken folytatódjon. Ezen szemlélet mentén fontosnak tartjuk, hogy az iskolák és a duális képző helyek között egy szoros partneri kapcsolat alakuljon ki.

A konferencián alkalmazott szoftver a „Zoom Client for Meetings”, amely a IDE KATTINTVA tölthető le és telepíthető a számítógépére, illetve a mobil rádiótelefonra fejlesztett alkalmazást az operációs rendszere szerinti alkalmazás áruházban „Zoom Cloud Meetings” elnevezéssel keresse. Az alkalmazás felhasználó oldali használata díjfizetéshez nem kötött, annak költsége a Kamarát terheli, de a konferenciaüléssel kapcsolatos adatforgalomért az internet szolgáltató az ülés résztvevője részére díjazást számíthat fel.

Konferenciaszoba elérési útja:

https://us02web.zoom.us/j/87009420196?pwd=OVUyZmpqSTA0RnpNelRvYzlXZG1Gdz09

Amennyiben nem a fenti elérési útvonal használatával jelentkezne be a videó konferencia hívásba, annak azonosítói a következők:

  • Meeting ID: 870 0942 0196
  • Passcode: 102417

A konferenciaülés résztvevői előzetesen egy ún. várószobába lépnek be, ahol azonosításuk megtörténik, mielőtt a konferenciaülésen részt tudnának venni. Kérem, hogy a Zoom alkalmazás indításakor az azonosítás megkönnyítése érdekében felhasználónévként teljes vezeték és utónevüket szerepeltessék. Kérjük, hogy a konferenciaülés időben történő kezdése érdekében az ülés kezdete előtt legalább 10 perccel jelentkezzenek be a rendszerbe.

Program: 

A program moderátora Szatmáry-Jähl Angéla, a Kereskedelmi Tagozat elnöke 

9:00 óra Köszöntő
Szatmáry-Jähl Angéla, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának elnöke

9:10-9:30 Duális szakképzési modell a szakképzési centrumokban
Előadó: Dr. Hafiek Andrea kancellár asszony, Budapesti Komplex szakképzési centrum

9:30-9:50 A kamara feladatai, együttműködési lehetőségek
Előadó: Nádori Judit szakképzési vezető, BKIK

9:50-10:10 A tanulók foglalkoztatásának elszámolásával kapcsolatos szabályok
Előadó: Ádám Gergő duális képzési tanácsadó, BKIK

10:10-10:25 A szakképzési munkaszerződés elemei
Előadó: dr. Bódi Viktória mb. főtitkárhelyettes, BKIK

Ez idő alatt a szakértők egy ún. chat szobába lesznek irányítva, ahol összegyűjtik javaslataikat, hozzászólásukat, melyeket megosztanak a konferencia résztvevőivel.

10:40-11:00 Tapasztalatok a vállalkozások és az iskolák szemszögéből
Kerekasztal beszélgetés a meghívott szakértőkkel

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ezért részvételi szándékát feltétlenül jelezze a BKIK regisztrációs felületén.

REGISZTRÁCIÓ
(az oldal aljára görgetve található az űrlap)

A programváltozás jogát a BKIK fenntartja.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tájékoztatja a résztvevőket, hogy a rendezvényen kép- és/vagy hangfelvétel készül. A résztvevő a rendezvényen való regisztrációjával, részvételével előzetes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BKIK a megadott személyes adatait kezelje, így ahhoz is, hogy a rendezvényen róla kép- és/vagy hangfelvétel készüljön, s ezeket a BKIK a rendezvényről szóló tájékoztatásaiban, valamint egyéb kiadványaiban és online felületein felhasználja.

A BKIK tájékoztatja a résztvevőket, hogy a rendezvényen való részvétel biztosítása és az ehhez kapcsolódó költségek igazolása céljából megadott személyes adataik (név, aláírás, mobilszám, e-mail cím, képmás és/vagy hangfelvétel) kezelésére az BKIK adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók.