A hét konferenciái, workshopjai közül ajánljuk.

2016. április 12. Modern Vállalkozások Programja (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (Budapest, Szabadság tér 7., Bankcenter)

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása. A hazai kkv-k jelenleg még korlátozottan használják a korszerű infokommunikációs technológiákat és megoldásokat, amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei. A hazai kkv-k – különösen a mikro- és kisvállalkozások – innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

Az ezt célzó pályázat a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni az infokommunikációs megoldások hatékony alkalmazása révén a belső vállalati üzleti folyamatokban, illetve a hazai KKV-k elektronikus kereskedelmi forgalmának növelése a vállalaton kívülre irányuló és a vállalkozások közötti üzleti folyamatok javításával elektronikus értékesítést támogató infokommunikációs megoldások terjesztése révén.

A pályázat keretében egy olyan program támogatása a cél, melynek segítségével növekedik a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő kkv-k döntéshozóinak, tulajdonosainak, vezetőinek tudása az IKT eszközök felhasználhatóságáról és az abban rejlő üzleti előnyökről.

A projekt legfontosabb, kiemelt eleme a beszállítói, partneri hálózat kiépítése, ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a potenciális beszállítók – IKT megoldás szállítók – részére nyílt napot szervez.

2016. április 13. Elkötelezett munkavállalót! De hogyan? – humán erőforrás konferencia Pécsett (Pécsi Kereskedelmi Központ, Pécs, Majorossy Imre u. 36.)

Minden cégvezető számára az jelenti a legkeményebb kihívást a mindennapokban, hogy a munkatársakkal megtalálja a közös nevezőt. Lesz olyan munkatárs, aki önállóan és elkötelezetten tud dolgozni a cégnél? Egyáltalán szót lehet érteni a mai pályakezdő munkavállalókkal? Hogyan lehet motiválni a dolgozókat? A szervezők főként kis- és közepes méretű vállalkozások tulajdonosait és vezetőit, humán erőforrás menedzsereket és szakértőket, illetve a jövő vezetőit várják a 2016. április 13-án, szerdán megrendezendő konferencián!

2016. április 14. Webáruházak nyitása és hatékony üzemeltetése (HKIK központ, Eger, Faiskola út 15. Konferencia terem)

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítséget kíván nyújtani a heves megyei kis- és középvállalkozóknak az internetes forradalom adta előnyök, gazdasági lehetőségeinek kiaknázásában, ezért „Webáruházak nyitása és hatékony üzemeltetése” címmel interaktív előadást szervez.

2016. április 14. Román-Magyar Üzleti Fórum (Budapest, BKIK Székház, I. kerület, Krisztina körút 99.)

A BKIK IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodási Osztálya és a Piac & Profit közös szervezésében Román – Magyar Üzleti Fórum kerül megrendezésre. A fórum témái között szerepel a cégalapítás, vegyesvállalat- alapítás, bérrendszer Romániában valamint az üzleti és hitel és exportlehetőségek. A konferencia interaktív fórummal zárul, ahol az előadók gyakorlati tanácsokat adnak a mindennapi jelenléthez.

2016. április 14. A magyar élelmiszergazdaság sorskérdései és exportlehetőségei (Hotel President, Budapest, Hold u. 3-5., Lobby terem)

A fórum az MKIK Magyar-Orosz Tagozata, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának közös szervezésében valósul meg. A pódiumbeszélgetés során tájékoztatást adunk az élelmiszeripar azon lehetséges fejlesztési területeiről, amelyek hozzájárulhatnak a Magyarországon előállított árualap mennyiségének magasabb arányú feldolgozásához, a nagyobb értékű végtermék előállításhoz, és a külföldi piacokon történő értékesítés esélyének emeléséhez.

2016. április 14. Family Business – Felelős átörökítés a hazai aktualitások tükrében (BKIK Székház, Budapest, Krisztina krt. 99. Baross terem)

A Family Business (családi vállalkozások) Magyarországon is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A magyar gazdaság egészét tekintve – a mikro és a nagyvállalati kört is beszámítva – kb. 40 százalékos lehet a családi vállalkozások részesedése a GDP-ből. Ez a szám is jelzésértékű, hogy erre a vállalkozói körrel – mint jelentős nemzetgazdasági tényezővel – fontos foglalkozni. A családi cégeknek számos kérdése és dilemmája van, ami nem csoda, hisz e körben a családi viszonyoknak legalább akkora szerepe van, mint a gazdaságiaknak. Ami éppen gazdaságunkban a legaktuálisabb – hogyan adják át örököseiknek azok a vállalkozók a cégvezetést, akik elérték a nyugdíj kort (a rendszerváltás utáni cégek többsége éppen itt tart)? Van-e remény, hogy az örököst ugyan úgy érdekli a cég sorsa, mint a céget felépítő – sokszor a semmiből kinövő cég – első tulajdonosát? Hogyan tegyük elhivatottá és alkalmassá a folytatásra a cég örököseit? Mennyi időt kell erre a folyamatra szánnunk? Ilyen és hasonló kérdésekre kereste és igyekezett választ adni egy – 50 családi cég mintáján végzett – 2015 őszével zárult kutatás, amely több módszertani kérdésre is rávilágított. Előadónk a Tanácsadói Klub keretében ezeket kívánja felvillantani.

2016. április 14. Nincs lehetetlen! – A fenntartható NGO 2.0 – workshop (Hangvilla, Veszprém, Brusznyai Árpád u. 2.)

A Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége a soros holland EU-elnökség alkalmából egy különleges workshopra hívja Önt, mely során cége saját környezetében, itt Veszprémben ismerheti meg azokat a legjobb holland gyakorlatokat, melyek új lendületet adhatnak társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tervei megvalósításához. A rendezvény célja párbeszédet kezdeményezni a helyi civil szektor és a helyi vállalati szektor képviselői között az önkormányzat döntéshozóinak támogatásával. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy kapcsolatba lépjen helyi, holland, és egyéb külföldi, a környezetében tevékenykedő civil, önkormányzati és vállalati partnerekkel.

2016. április 14-15. Job Developer – együtt a fiatalkori munkanélküliség ellen (Pécsi Kereskedelmi Központ – Angster terem, Pécs Majorossy u. 36.)

A Job Developer projekt a fiatalok és munkanélküliek képességeit tárja fel, új munkalehetőségek érdekében, Németországban már kipróbált módszerekkel. A kamara nyílt információs napot tart április 14-15-én az érdeklődők számára. A fiatalok bevonása mellett a projekt célja olyan mentorok képzése, akik segítik a fiatalokat saját képességeik, tehetségük és érdeklődési körük feltárásában, ezzel is támogatva a lehető legmegfelelőbb munka megtalálását.

2016. április 14. Készüljön fel Ön is a pályázásra! Beszállítói képességek javítása – lehetőségek és támogatások (Gazdaság Háza, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.)

Rövidesen kiírásra kerül a GINOP-on belül a beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos pályázat, melynek keretében lehetőség van új eszköz, megújuló energiatermelő eszközök, gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésre, továbbá infrastrukturális és ingatlan beruházásra, minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésére és tanúsítványok megszerzésére.

A pályázat egy szakmai fórum keretében 2016. április 14-én 14.00 órakor a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. által kerül ismertetésre a Gazdaság Házában. A rendezvény során pódiumbeszélgetésen megismerhetik a beszállítói kapcsolatok hazai működésével, kihívásaival és fejlődési lehetőségeivel kapcsolatban az érintett szereplők meglátásait, véleményeit, előremutató javaslatait, a beszállítói integrátorok és a beszállító kkv-k közötti együttműködések jó gyakorlatait.