A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című (KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16) felhívás.

A projekt célja „a közigazgatás kulcsterületein szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges kompetenciákat nyújtó, az életpályamodellnek megfelelő emberierőforrás-menedzsment rendszer bevezetése”.

„A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítását és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. A kitűzött célok megvalósítása érdekében szükséges a személyi állomány hatékonyságának növelése, az emberi erőforrás-menedzsment hatékonyságának növelése, a közigazgatási dolgozók kompetenciáinak fejlesztése, valamint a közigazgatási szolgáltatások fejlesztése és az állam szolgáltató jellegének erősítése” – olvasható a felhívásban.

A tervezett keretösszeg 1,55 milliárd forint. Az országos kihatású projekt támogatása a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretéből arányosítás alapján történik: a projekt összes elszámolható költségének 80,9 százalék a konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1 százalék a KMR (VEKOP) forrásból kerül kifizetésre. A teljes összegből így a KÖFOP keretében 1,253 milliárd, a VEKOP keretében 0,296 millió forint a vissza nem térítendő támogatás maximális összege. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A célokat megvalósító – támogatott – szakmai tevékenységek

A külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodási rendszer fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és megújítása

 • Eljárások, eljárásrendek, módszertanok kidolgozása. A külügyi és külgazdasági igazgatási rendszer humánerőforrás-gazdálkodására jellemző folyamatai, eljárásai és működési környezet vonatkozásában.
 • Felmérések, felmérés eredményeinek értékelése: külügyi és külgazdasági HR rendszer és folyamatok kapcsán.
 • Elemző tanulmányok és fejlesztési javaslatok kidolgozása: a külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodási rendszer megújítási lehetőségei vonatkozásában.
 • Belső és külső szabályozás és a szabályozási környezet megújítása (megújított szabályozók), módszertani útmutatók és szakmai anyagok elkészítése, a külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodásra, pályázati rendszerre és a tartós külszolgálat jogintézményére vonatkozóan.
 • Külügyi és külgazdasági Humánerőforrás-gazdálkodási Stratégia kidolgozása és kapcsolódó stratégiai tervdokumentumok elkészítése.
 • Külügyi és külgazdasági humán-kontrolling rendszer bevezetése lehetőségének vizsgálata, humán-kontrolling modell kidolgozása.

A külügyi és külgazdasági belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása

 • Belső képzés-fejlesztési igények felmérése, összegyűjtése és értékelése.
 • Képzési rendszer és oktatási környezetre vonatkozóan: tanulmányok készítése (belső képzési és továbbképzési rendszer, valamint oktatási környezet); felmérés, kapacitásvizsgálat készítés és fejlesztési lehetőségek meghatározása.
 • Szabályozás felmérése, felülvizsgálata, fejlesztése, átalakítása, specifikus eljárásrendek, módszertani útmutatók kidolgozása elkészítése.
 • Belső képzésekre és továbbképzésekre vonatkozóan: képzés fejlesztési és oktatás-módszertani javaslatok megfogalmazása; jelenlegi belső képzések és továbbképzések megújítása, elektronikus tananyagok fejlesztése; új belső képzések és továbbképzések kidolgozása, elektronikus tananyagok fejlesztése; képzések lebonyolítása és megvalósítása; oktatók, vizsgáztatók és képzésszervezők tevékenységének támogatása; külügyi és kiemelten külgazdasági készségfejlesztő tréningek, ismeretátadási fórumok, diplomataképző szemináriumok (előadások), az éves Külszolgálati Felkészítő Tanfolyam szervezése.
 • Megújított és újonnan kialakított képzéseknek a Minisztérium háttérintézményei és háttércégei közfeladat-ellátásban részt vevő, illetőleg azt támogató közigazgatási szakemberek irányába történő oktatásának teljes körű lebonyolítása, ehhez kapcsolódó rendezvényszervezés.
 • Külügyi Alapismeretek Kézikönyv és Külképviseleti Működési Kézikönyv kidolgozása, előállítása (nyomtatása).
 • Diplomataképző szemináriumok és ismeretátadási fórumok szervezése és lebonyolítása.
 • Tudásmegosztás intézményi belső informatikai rendszerének fejlesztése, tartalmi bővítése.
 • Oktatás- és képzési szervezési kapacitás biztosítása és bővítése.
 • Külügyi működéshez kapcsolódó nemzetközi külügyi (közszolgálati) karrier utak feltárása, összefoglalása és disszeminálása.
 • Külügyi és külgazdasági működés-specifikus integritás oktatási tananyagok előállítása, esettanulmányok összefoglalása.
 • Szakmai minőségbiztosítás és kapcsolódó workshop.

Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR)

 • Rendszerterv kidolgozása, rendszerkapcsolatok felmérése.
 • Hardver és hálózati feltételek kialakítása, rendszer (szoftver) implementációja.
 • Rendszer kifejlesztése, tesztelése, beüzemelése, bevezetése
 • Felhasználói (utó) támogatás és oktatás, intézmény specifikus biztonsági keretfeltételek biztosítása.
 • Rendszer beüzemeléséhez kapcsolódó adatmigráció- és adattisztítás biztosítása.
 • A projekt szakmai megvalósításához szükséges eszközbeszerzés; adat- és információbiztonsági fejlesztések.

A külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése

 • Szakmai koncepció elkészítése (az ágazati tudásbázis és szakmai információs rendszer fejlesztésére).
 • Tudásbázis kialakításához kapcsolódó előzetes felmérések, elemzések elvégzése.
 • Jó Gyakorlatok Gyűjteménye (kézikönyvek) elkészítése.
 • Külügyi és külgazdasági információs füzetek elkészítése.
 • Külgazdasági tevékenység lokális támogatására vonatkozó specifikus közszolgálati továbbképzés kidolgozása.
 • Ágazati feladatellátásban részt vevő tisztviselők egyéni információértékelési és –elemzési képesség növeléséhez szükséges módszertani fejlesztése.
 • Összefoglaló záró-tanulmány elkészítése.
 • Disszeminatív szakmai workshopok lebonyolítása.
 • Tudásbázis keretében kidolgozásra kerülő szakmai anyagok tudományos szintű további vizsgálata (publikáció tevékenység támogatása).
 • Ágazati szakmai nemzetközi együttműködések körének bővítése (nemzetközi ágazati tudástranszfer erősítése).