Az Európai Bizottság által létrehozott magas szintű munkacsoport bemutatta ajánlásait arra vonatkozóan, hogy miként lehet megkönnyíteni a vállalkozások számára az európai strukturális és beruházási alapokhoz való hozzáférést.

A bürokratikus terhek gyakran komoly akadályként tornyosulnak a kisvállalkozások és az induló vállalkozások előtt: az adminisztráció nehézségei akár attól is visszatarthatják a vállalkozásokat, hogy az európai strukturális és beruházási alapok által kínált forrásokat igénybe vegyék. Európa versenyképességének fokozása szempontjából így értékes lehetőségek maradnak kiaknázatlanul

Az Európai Bizottság ezért hozta létre az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű munkacsoportot, melynek feladata, hogy megoldásokat találjon arra, miként lehet megkönnyíteni a vállalkozások számára az európai strukturális és beruházási alapokhoz való hozzáférést – olvasható a bizottság közleményében.

A munkacsoport eddig négy fő területen fogalmazott meg ajánlásokat:

  • online eljárások,
  • egyszerűbb módszerek bevezetése a kiadások visszatérítésére,
  • a kkv-k finanszírozáshoz jutásának megkönnyítése,
  • a pénzügyi eszközök fokozott mértékű alkalmazása.

2016 végén a munkacsoport napirendjére veszi a túlszabályozás kérdését is, vagyis azt a helyzetet, amikor a kedvezményezettekre vonatkozó uniós előírásokat a nemzeti vagy helyi hatóságok további követelményekkel egészítik ki.

Corina Creţu, a regionális politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az innovatív és magas színvonalú projektek megvalósulásában úgy tudunk segíteni, ha a kisvállalkozások és az induló vállalkozások számára egyszerűbbé tesszük az alapok forrásaihoz való hozzáférést.”

Siim Kallas, az Európai Bizottság korábbi alelnöke és a magas szintű munkacsoport elnöke a következőket tette hozzá: „Nincs feltétlenül szükség a jogszabályok módosítására, sok esetben csak meg kell találnunk a bevált módszereket, és terjesztenünk kell őket az egész EU-ban. Az általam vezetett munkacsoport is pontosan erre törekszik.”

A munkacsoport ajánlásai

A munkacsoport egyes ajánlásait a bizottság beépítette a többéves pénzügyi keret félidős értékeléséről szóló javaslatába.

  • Egyszerűbb módszerek a kiadások visszatérítésére: a kedvezményezetteknek például nem kell minden egyes költségtételt igazolniuk, hanem a költségek egyes kategóriái (munkaerőköltség, biztosítás, bérleti díj stb.) esetében átalányösszeget vagy rögzített árat alkalmazhatnak.
  • Az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazása: a kedvezményezettek által benyújtott dokumentumokat digitális formában kell tárolni, így nem kell őket a projekt minden egyes végrehajtási szakaszánál újra létrehozni.
  • A szinergiák előmozdítása és a bevált módszerek népszerűsítése: például egységes ajánlattételi felhívások révén egyesíteni lehet a különböző uniós finanszírozási forrásokat. Mindez lehetővé tenné a kkv-k számára, hogy több felhívásra való jelentkezés helyett egy beruházási csomagra nyújtsák be ajánlatukat.
  • Az európai strukturális és beruházási alapok által támogatott pénzügyi eszközök révén hitelhez jutó vállalkozásokra vonatkozó követelmények minél nagyobb mértékű összehangolása a piaci gyakorlattal: ez azt jelentené, hogy ezek a követelmények kevésbé lennének szigorúak, mint a szokásos támogatásokra vonatkozó előírások (például kevesebb dokumentumot kellene benyújtani és rövidebb ideig kellene megőrizni azokat).

A munkacsoport ajánlásaira építve a bizottság megkönnyítené az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) forrásaival való kombináció lehetőségét is, azáltal, hogy az alaponként eltérő előírások helyett egységes szabályokat vezetne be a kérelmezőkre vonatkozóan.