Az UniCredit Bank felmérésének keretében megkérdezett magyarországi cégek közel kétharmadánál terveznek beruházást a következő egy-két évben – közölte a bank.

A bank a felmérés során 820 cégvezetőt kérdezett meg a maximum éves nettó 700 millió forint árbevételű vállalkozások köréből. A cégek elsősorban tárgyi eszközöket, berendezéseket vennének, vagy cserélnének, illetve ingatlan-beruházásban gondolkodnak. A konkrét célokkal rendelkezők több mint 30 százaléka foglalkoztatottjainak létszámát szeretné bővíteni, s a cégek közel 10 százaléka ismerte fel az energetikai fejlesztés fontosságát – olvasható a közleményben.

Az adatok alapján a feldolgozóipari cégek négyötöde tervez beruházást, energetikai jellegű fejlesztést főleg a mezőgazdasági cégek terveznek, a kelet-magyarországi régióban különösen nagy számban. Sokan keresnek új üzleti megoldásokat is: a válaszadók egyharmada informatikai fejlesztések formájában, 10 százalékuk pedig új piacokat megcélozva, exporttevékenysége beindítása vagy felfuttatása érdekében tervez fejlesztéseket. A válaszadóknak egytizede nyilatkozott úgy, hogy akár üzleti terveit is hajlandó a kiírt európai uniós pályázatokhoz igazítani. Az UniCredit szerint a válaszadó cégek tőkeellátottsága kifejezetten jónak mondható: a beruházni szándékozók valamivel több mint 80 százaléka saját forrással is rendelkezik tervei megvalósításához. Ezen túl csaknem fele-fele arányban támaszkodnának banki hitelre és pályázati forrásokra. 

A megkérdezett vállalkozások nyitottak az uniós források igénybevételére, hiszen csaknem 60 százalékuk tervezi, hogy lehetőség szerint indul uniós pályázatokon. A pályázni szándékozók több mint kétharmada úgy véli, hogy a sikeres pályázathoz érdemes külső segítséget igénybe venni. A kutatás üzleti várakozásaikról is megkérdezte a vállalkozásokat, amelyek jórészt optimistának bizonyultak. A cégvezetők több mint háromnegyede kedvezően nyilatkozott saját cége elmúlt évi eredményeiről, egynegyedük pedig egyenesen nagyon jónak értékelte azt. Közel kétharmaduk abban is bízik, hogy az elkövetkező évben még tovább erősödhet vállalkozásuk. A megkérdezettek nemcsak saját cégükkel, hanem ágazatuk helyzetével kapcsolatban is bizakodók: leginkább az informatika és a feldolgozóipar területén tevékenykedők látják dinamikusan fejlődőnek ágazatukat.

MTI