A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében” című (EFOP-3.1.2-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9,86 milliárd forint. A teljes összegből az EFOP keretében – az Európai Szociális Alapból – a vissza nem térítendő támogatás maximális összege 6,9 milliárd forint, a hazai költségvetési forrás 2,96 milliárd forint.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség; a konzorciumvezető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), konzorciumi tagok:

 • Oktatási Hivatal
 • Eszterházy Károly Egyetem;
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem;
 • Nyugat-magyarországi Egyetem;
 • Pécsi Tudományegyetem;
 • Szegedi Tudományegyetem;
 • Debreceni Egyetem;
 • Nyíregyházi Egyetem;
 • Miskolci Egyetem.

A (kötelezően) támogatható tevékenységek:

 • a befogadó, nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, tanulást támogató módszerek kidolgozása;
 • a kidolgozott komplex alapprogram intézményi bevezetése és országos elterjesztésének támogatása az alapfokú oktatásban résztvevők számára;
 • korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése, szemléletváltás elősegítése az együttműködés, egyenrangúság, közösségi lét, normativitás alapelvek mentén, valamint a pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása;
 • a komplex alapprogram bevezetésével, országos elterjesztésével összefüggő monitoring és egyéb támogató tevékenység.

Mire megy a 10 milliárd forint?

A végzettség nélküli iskola elhagyási arány az Európai Unió átlagában 2003-tól folyamatosan csökken, 2015-ben 10,9 százalék volt. A 2008–2010 közötti trendszerű csökkenést (javulást) követően Magyarországon 2010 és 2013 között folyamatos emelkedés volt tapasztalható. 2014-ben az arány ismét csökkent és elérte a 11,4 százalékot, majd 2015 ideiglenes adatai szerint 11,6 százalékra emelkedett

A 2014/2015. tanévben az általános iskolai nevelés-oktatásban 1736 tanuló nem szerzett alapfokú végzettséget a tankötelezettségi koron belül. Ezen belül 1699 tanuló lemorzsolódott és új jogviszony sem jött létre, 37 tanuló pedig lemorzsolódott ugyan, de új jogviszony keletkezett, ami azonban a későbbiekben ismét megszűnt – indokolja a felhívást a kormány.

Az OFI tapasztalt (?) győztes

A szintén a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című (EFOP-3.2.2-VEKOP/15) felhívásra szintén az OFI pályázatát várja (még?) a kormány.

A támogatási kérelem beadásának határidejét kétszer is módosítani kellett, utoljára júniusban, szeptember 30-ra. Ez volt a második határidő-módosítás: az eredeti, április 15-i határidőt annak lejárta előtt néhány nappal tették át június 30-ra.

Ennek a pályázatnak a keretösszege 2 milliárd forint. A szakmai elvárások szerint a projekt során 106 könyvnek, illetve munkafüzetnek kell elkészülnie, 10 már meglévő digitális tartalmat adaptálni, 5 új digitális tartalmat fejleszteni kell, a Nemzeti Köznevelési Portált pedig 4 új funkcióval kell kibővíteni.