Együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), az általa működtetett Budapesti Békéltető Testület (BBT) és a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület (FORE). A cél a fogyasztói jogok hatékony érvényesítésének elősegítése, és a fogyasztóvédelmi referenseket foglalkoztató vállalkozások békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségének biztosítása.

BKIK által működtetett békéltető testület kiemelkedő eredményességgel működik: a tavalyi évben több mint 4 ezer ügyben hoztak döntést; a jogviták háromnegyede a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt kedvezően, mindkét fél megelégedésére zárult. A gazdasági szereplők egyre nagyobb hányada ismeri a békéltető testület munkáját, és megbízik ajánlásaiban.

A békéltető testületekkel való kapcsolattartás a vállalkozások által foglalkoztatott fogyasztóvédelmi referensek egyik jogszabályi kötelezettsége. A nagyvállalatok számára 2014 óta kötelező a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása, amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 250 főt, az éves árbevétel meghaladja az 50 millió eurót, illetve a közösségi (állami, önkormányzati) tulajdoni hányad 25 százalékos vagy azt meghaladó. A vállalkozásnak minden olyan megyében és a fővárosban is kötelező fogyasztóvédelmi referenst alkalmaznia, ahol kiskereskedelmi tevékenységet folytat, közszolgáltatási tevékenységet lát el, valamint ügyfélszolgálatot, vevőszolgálatot működtet.

A most kötött megállapodás értelmében a FORE és a BBT együttműködik majd többek között a békéltető testületi eljárásokkal kapcsolatban felmerült eljárásjogi kérdésekben, és az anyagi jogi szabályokat érintő jogértelmezés során.

Mivel 2024. január 1-jétől a békéltető testületi eljárásokra vonatkozó jogszabályi környezet módosul, a változások kapcsán az együttműködő felek képzéseket és konferenciákat is szerveznek majd, amelyek szintén a fogyasztóvédelmi referensek munkáját segítik. A továbbiakban a FORE és a BBT együttműködnek a vállalkozásokat érintő fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti jogszabálytervezetek véleményezésében is.