Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasol a társaságiadó-kikerülés ellen.

Új szabályokra van szükség a 28 uniós tagállam adóügyi jogszabályainak összehangolásához a nagyvállalatok agresszív adózási gyakorlatával szembeni hatékony és eredményes küzdelem érdekében – olvasható az Európai Bizottság közleményében. Az adókikerülés elleni új csomagban a bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy

  • határozottabban és összehangoltabban lépjenek fel azon vállalatok ellen, amelyek a rájuk eső méltányos adófizetési kötelezettség kikerülésére törekszenek, valamint
  • hajtsák végre az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás elleni nemzetközi standardokat.

Az új javaslatok főbb elemei:

  • jogilag kötelező erejű intézkedések a vállalatok leggyakoribb adókikerülési módszereinek felszámolása érdekében;
  • tagállamoknak szóló ajánlás az adóegyezményekkel kapcsolatos visszaélések megelőzéséről;
  • tagállamoknak szóló javaslat az unió területén működő multinacionális vállalatokkal kapcsolatos adóügyi információk megosztásáról;
  • fellépések a jó adóügyi kormányzás nemzetközi előmozdítása érdekében;
  • új uniós eljárás a szabályokat be nem tartó harmadik országok jegyzékbe vételére.

Ezen intézkedések együttesen megakadályozzák az agresszív adótervezést, fokozzák a tagállamok közötti átláthatóságot és tisztességesebb versenyt biztosítanak az egységes piac minden üzleti szereplője számára.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „Ma újabb lépést teszünk a teljes adórendszerbe vetett bizalom megerősítése érdekében, valamint a méltányosabb és eredményesebb adórendszerért. Az embereknek biztosnak kell lenniük afelől, hogy az adózási szabályok valamennyi magánszemélyre és vállalkozásra egyformán vonatkoznak. A vállalatoknak ott kell eleget tenniük méltányos adófizetési kötelezettségüknek, ahol ténylegesen gazdasági tevékenységet folytatnak. Az Unió világszinten vezető szerepet tölthet be az adókikerülés kezelése terén. Ehhez összehangolt uniós fellépésre van szükség, nehogy a 28 tagállam 28 különböző megközelítést alkalmazzon.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos szavai szerint: „Az adókikerülés miatt több milliárd eurónyi adóbevételtől esünk el évente. Ezt a pénzt közszolgáltatásokra – többek között iskolákra és kórházakra –, vagy a munkahelyteremtés és a növekedés elősegítésére lehetne fordítani. Emiatt a tisztességes európai polgárok és üzleti szereplők több adót fizetnek. Ez elfogadhatatlan, és mindent megteszünk, hogy kezeljük a helyzetet. Ma fontos lépést teszünk a minden üzleti szereplő számára egyenlő versenyfeltételek megteremtése felé, valamennyi európai polgár méltányos és eredményes adóztatása érdekében.”

Kulcsintézkedések

A csomag a méltányosabb adóztatásra irányuló bizottsági menetrend három fő pillérén alapul.

  1. Az eredményes adóztatás biztosítása az unión belül. A társasági adózás alapelve, hogy a vállalatoknak nyereségük keletkezésének helyén kell adót fizetniük. A csomag konkrét javaslatokkal segíti a tagállamokat a fenti elv érvényesítésében. A bizottság egy jogilag kötelező erejű intézkedéseket magában foglaló adókikerülés elleni irányelvet javasol, amely kezelné a társasági adó kikerülésének néhány legjellemzőbb módszerét. Az adóegyezményekkel kapcsolatos bizottsági ajánlás tanácsokat fogalmaz meg a tagállamok számára az adóegyezményekkel kapcsolatos visszaélésekkel szembeni védekezés legjobb, uniós joggal összeegyeztethető módjairól.
  2. Az adózás átláthatóságának javítása. Az átláthatóság elengedhetetlen a nagyvállalatok agresszív adótervezési gyakorlatának felderítése és a tisztességes adóverseny biztosítása érdekében. A csomag célja a vállalatok által fizetett adók átláthatóságának javítása a közigazgatási együttműködési irányelv felülvizsgálata révén. A javasolt szabályok értelmében az egyes országok nemzeti hatóságai megosztják egymással a multinacionális vállalatok tevékenységével kapcsolatos adóügyi információkat. Így valamennyi tagállam rendelkezni fog az adókikerülési kockázatok észleléséhez és adóügyi ellenőrzéseik célzottabb lefolytatásához szükséges kulcsfontosságú információkkal. A bizottság jelenleg külön vizsgálja az országonkénti nyilvános jelentéstétel kérdését is, amellyel kapcsolatban folyamatban van a hatásvizsgálat elkészítése a kapcsolódó kezdeményezés kora tavaszi benyújtása céljából.
  3. Egyenlő versenyfeltételek biztosítása. Az adókikerülés és a káros adóverseny globális probléma. Megelőzésük érdekében az unió határain túlnyúló lépéseket kell tenni. Fontos, hogy az Unió nemzetközi partnerei lépést tartsanak a tagállamok törekvéseivel az új globális adózási átláthatósági normák és a tisztességes adóverseny megvalósítása területén. A fejlődő országokat is be kell vonni a nemzetközi jó adóügyi kormányzási hálózatba, hogy ezek az országok is élvezhessék az adókikerülés elleni globális küzdelem eredményeit. A csomagban szereplő, az eredményes adóztatás közös külügyi stratégiájáról szóló közlemény célja a nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködés erősítése az adókikerülés elleni küzdelem területén, az uniós intézkedések javítása a nemzetközi standardokon alapuló méltányos adóztatás globális előmozdítása érdekében, valamint egy közös megközelítés kialakítása az adókikerüléssel kapcsolatos külső fenyegetések vonatkozásában. Ez segíti az igazságos és egyenlő versenyfeltételek biztosítását minden üzleti szereplő és ország számára.

A csomag részét képezi egy bevezető közlemény és egy bizottsági szolgálati munkadokumentum is, amelyek ismertetik az egyes intézkedések politikai és gazdasági indokait, valamint az adókikerülés elleni átfogó bizottsági menetrendet is. A csomagot kísérő tanulmány az agresszív adótervezésről a vállalatok főbb adókikerülési módszereit vizsgálja.

Háttér-információk

A ma közzétett csomag a társasági adózással kapcsolatos jelenlegi globális politikai és gazdasági megközelítést tükrözi. Tavaly októberben az OECD-országok megállapodtak az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás korlátozását célzó intézkedésekről. Az Európai Parlament szintén ajánlásokat dolgozott ki a társasági adó kikerülésének témakörében.

Az adózás átláthatóságának javításáról és a társasági adózás reformjáról szóló, 2015-ben elindított főbb bizottsági kezdeményezések eredménye máris jelentkezik: a tagállamok mindössze hét hónap alatt elfogadták a feltételes adómegállapítások átláthatóságáról szóló javaslatot, és számos más jelentős reform is útjára indult a társasági adózás területén. A bizottság 2016-ban is folytatni fogja a társasági adózás reformját célzó kampányát, többek között a közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA) újbóli bevezetésére irányuló javaslatával.

A következő lépések

A bizottság a csomagban szereplő két jogalkotási javaslatot konzultáció céljából az Európai Parlament, majd jóváhagyás céljából az Európai Tanács elé terjeszti. A tanácsnak és a parlamentnek továbbá jóvá kell hagynia, a tagállamoknak pedig adóegyezményeik felülvizsgálata során követniük kell az adóegyezményekkel kapcsolatos ajánlást is. A tagállamoknak ezen kívül hivatalosan meg kell egyezniük az új külügyi stratégiáról, és el kell dönteniük, hogy az Európai Parlament általi jóváhagyást követően miként lehet azt leggyorsabban átültetni a gyakorlatba – zárul az Európai Bizottság közleménye.