Hiába tiltotta meg a felügyelet 2013 őszén, hogy Lombard Lízing devizában számítsa fel az amúgy forint alapú cascók díját, a társaságnál még másfél évig ez maradt a gyakorlat, és a cég a korábban tisztességtelenül beszedett díjakat is késve fizette vissza. Mindezekért az MNB most 8,4 millió forintra büntette a Lombard Lízinget.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Lombard Lízing Zrt.-vel szemben fogyasztóvédelmi utóvizsgálatot folytatott, amely során azt ellenőrizte, hogy a pénzügyi vállalkozás miként tett eleget a casco díjak devizában történő, jogsértő felszámítása miatti korábbi felügyeleti kötelezésnek. A pénzügyi felügyelet ugyanis még 2013. júniusi határozatában megállapította, hogy a Lombard Lízing közel 14 ezer casco biztosítással egybekötött (integrált casco) devizaalapú gépjárműhitel esetében a szerződések ügyleti kamatába építette be a forint alapú casco díját.

Emiatt az érintett fogyasztóknak a devizában felszámított casco díjaknál is viselniük kellett az árfolyamváltozásból eredő tehernövekedést, miközben a Lombard Lízing a biztosítási díjat forintban fizette meg a biztosító felé. A felügyelet a fentiek miatt korábbi határozatában kötelezte a Lombard Lízinget, hogy jogsértő gyakorlatát azonnal szüntesse meg, s a devizában felszámított casco díjra eső árfolyam-különbözetet térítse vissza az érintett fogyasztóknak.

A döntéssel szemben a Lombard Lízing pert indított és egyben kérte a felügyeleti határozat végrehajtásának felfüggesztését is. A bíróság ugyanakkor csak részlegesen (az árfolyam-különbözet visszatérítése tekintetében) függesztette fel a határozatban foglaltak végrehajtását, így a jogsértő magatartás folytatásával a Lombard Lízingnek már 2013 szeptemberében fel kellett volna hagynia.

A Fővárosi Törvényszék 2015. február 3-án jogerősen megállapította az MNB pernyertességét, így a pénzügyi vállalkozásnak a korábban felfüggesztett határozati kötelezést az írásbeli ítélet kézhezvételét követő 60 napon belül végre kellett hajtania, vagyis a jogtalanul beszedett árfolyam-különbözetet az érintett fogyasztók részére vissza kellett fizetnie.

Az MNB utóvizsgálata megállapította, hogy a Lombard Lízing a casco díjakat a határozatban foglaltak ellenére egészen 2015. április 30-ig devizában számította fel. A jegybank e jogsértés miatt mostani határozatában 8,4 millió forint fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a Lombard Lízinget, továbbá felhívta a jövőbeli felügyeleti kötelezések mindenkori maradéktalan teljesítésére. Az MNB különös súllyal vette figyelembe, hogy a pénzügyi vállalkozás a jogsértő gyakorlatot megtiltó kötelezésnek bő másfél év késéssel tett eleget. 

Az utóvizsgálat további megállapítása szerint a Lombard Lízing az integrált casco biztosítás díjának devizában történő felszámításából eredő árfolyam-különbözet visszatérítését egyes fogyasztók részére nem a határozatban foglaltak szerint teljesítette, ezzel összefüggésben az MNB szintén a felügyeleti határozatokban foglaltaknak való jövőbeni megfelelésre hívta fel az intézményt.

Az MNB az elmúlt évek során minden olyan pénzügyi intézménynél vizsgálatot indított, ahol a fentihez hasonló konstrukcióban kötöttek szerződést a fogyasztókkal. Az ellenőrzések nyomán a Lombard Lízinggel együtt nyolc autófinanszírozási társaságnál állapított meg jogszabálysértést. E társaságokat – a fogyasztóvédelmi bírság kiszabása mellett – minden esetben kötelezte a jogsértően felszámított árfolyam-különbözet visszatérítésére.