Nem tudott megfelelni az ellenőrizhetőség követelményének, ezért az MNB visszavonta a Colombus Global Alapkezelő tevékenységi engedélyét. A társaság a Brit Virgin-szigetekre bejegyzett befektetési alapok jegyeit értékesítette magyarországi befektetőknek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Colombus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési alapkezelésre vonatkozó tevékenységi engedélyét. A Colombus Global – a hazai alapkezelési gyakorlattól jelentősen eltérő – tevékenysége kizárólag harmadik országbeli (Brit-Virgin-szigetek) nem saját kibocsátású alapokkal kapcsolatos befektetési alapkezelési tevékenységre terjedt ki. Ezen túlmenően az alapkezelő sem hazai, sem az Európai Unió (EU) más tagállamban, sem pedig harmadik országban bejegyzett saját kibocsátású alap kapcsán nem végzett befektetési alapkezelési tevékenységet.

A jegybank 2016. augusztus 24-től korlátozott terjedelmű átfogó vizsgálatot folytatott a Colombus Globalnál, amely elsősorban arra irányult, hogy az alapkezelő tevékenysége során teljesíti-e a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvényben (Kbftv.) előírt rendelkezéseket, különösen az MNB felügyeleti feladatainak ellátása szempontjából kiemelt jelentőségű ellenőrizhetőség követelményét.

A vizsgálat megállapította, hogy az alapkezelő az általa kezelt részalapok kapcsán a nettó eszközérték-számítás (és eszközértékelés), továbbá az ehhez kapcsolódó befektetési döntéshozatal, illetve kockázatkezelési és likviditáskezelési tevékenység vonatkozásában sem tudott hitelt érdemlő – s azok jogszabályszerű végzésének ellenőrzését az MNB számára lehetővé tevő – adatokat szolgáltatni az MNB részére, ezért az alapkezelő nem felelt meg a Kbftv. által rögzített ellenőrizhetőség követelményének.

A Colombus Global emellett nem rendelkezett megbízható, jogszabályszerű elektronikus portfólió-nyilvántartási rendszerrel sem, amely az erre vonatkozó konkrét jogszabályhely sérelmén túl ugyancsak hozzájárult az alapkezelő által végzett alapkezelési tevékenység ellenőrizhetetlenségéhez.

A vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint a tevékenységi engedély visszavonását követően az alapkezelő által kezelt alapok megszűnési eljárását is meg kell indítani. Tekintettel azonban arra, hogy az alapkezelő által kezelt részalapok harmadik országbeli (Brit Virgin-szigetek), nem saját kibocsátású alapok, azok további sorsa vonatkozásában a Brit Virgin-szigeteken hatályos jogszabályi rendelkezések bírnak relevanciával. A Colombus Global a tőkepiac egészéhez mérten viszonylag csekély súllyal rendelkezett, figyelemmel arra, hogy az általa kezelt részalapokba tartozó eszközök értéke mintegy 6,6 milliárd forint volt.

Az MNB tegnap jelentette be, hogy nemrég visszavonta egy másik alapkezelő, a Globeserv engedélyét.