A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében elindult a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1.-16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozását támogatja, összesen 11,28 milliárd forinttal.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. december 16-ig várja a kormány a partnerségi fórumban.

Támogatási kérelmet a földművelésügyi miniszter által az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoportok nyújthatnak be.

A forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Egy csoport évente legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forintösszegű támogatást kaphat; a kormány 100 támogatott kérelemmel számol.

További részletek az alább letölthető felhívástervezetben.