A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében megjelent „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” elnevezésű (VP5- 8.5.1.-16) felhívás.

A cél „az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelése és a meglévő erdők természetességi állapotának javítása”.

„A felhívás indokoltsága”

A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos fa-és cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az őshonos fafajú erdőállományok egészségi állapota, létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei élőhelyek változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása – olvasható a felhívásban.

Forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) felhasználását célzó 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik:

  • 5E: elsősorban az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez járul hozzá. Az erdőterületek növekedése, a növekvő élőfa készlet a szén megőrzésének és megkötésének növelését is jelenti – a keretösszeg: 3,87 milliárd forint.
  • 6A: az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások – a keretösszeg: 0,82 milliárd forint.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg így 4,7 milliárd forint (a forrást az EMVA és a magyar költségvetés biztosítja); a kormány 300 támogatott kérelemmel számol.

Választható, önállóan támogatható tevékenységek

  • A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak: tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás; erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás; alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás.
  • Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás.
  • Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak: intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása; erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.

Pályázás

Támogatási kérelmet magán- és közjogi erdőgazdálkodók nyújthatnak be 2017. február 28. és 2019. február 28. között.

További részletek az alább letölthető felhívásban.