A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című (VEKOP-6.1.1-15) felhívás.

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése – olvasható a hivatalos pályázati honlapon.

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3–6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • helyi önkormányzatok és társulásaik;
 • országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik;
 • egyházi jogi személy;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • közalapítványok;
 • nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek;
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,932 milliárd forint. A támogatási kérelmeket 2016. április 11-től május 31-ig lehet benyújtani.

Önállóan támogatható tevékenységek

Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése:

 • bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);
 • férőhelyek bővítése;
 • új telephely/szolgáltatás létesítése;
 • új építés, ingatlankiváltás;
 • udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
 • bezárt telephely újranyitása;
 • szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
 • tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.

Eszközbeszerzés:

 • a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
 • az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák beszerzése.