Elindult a „Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban” című (VEKOP-8.3.2-18) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány.

Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a kormány 2018. június 22-ig várja a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 0,371 milliárd forint. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó minimum 2,3 maximum 10 millió forint támogatást kaphat. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35-160.

„A Közép-magyarországi Régióban 2016-ban a 15-24 év közötti fiatalok 28,2 százaléka foglalkoztatott, 6,5 százalékuk pedig nem dolgozik és nem is vesz részt oktatásban sem. 2014 óta a foglalkoztatottak aránya ebben a korosztályban 6,5 százalékponttal emelkedett, azonban még mindig több mint 5 százalékponttal elmarad az uniós átlagtól. A munkanélküliségi rátában is jelentős csökkenés tapasztalható: a 2014-es 16,1 százalékhoz képest 2016-ra szinte megfeleződött, 8,8 százalékra apadt a munkanélküliek aránya az aktívak 15-24 éves népessége körében. A kedvező tendenciák mellett azonban a fiatalok munkaerő-piaci részvétele és foglalkoztatása javítása érdekében továbbra is szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének támogatása” – olvasható a(z alább is letölthető) felhívástervezetben. „A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.”

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki mentor tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A támogatási kérelmeket a tervek szerint 2018. augusztus 3. 8:00 és 2018. november 30. 14:00 között lehet benyújtani.