A Széchenyi 2020 Terület- És Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című (TOP-5.1.1-16) felhívás.

„Az intézkedés közvetlen célja megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás megyei szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása” – olvasható a hivatalos pályázati oldalon.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,447 milliárd forint; a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 2 támogatott kérelemmel számol.

Megyei szintű foglalkoztatási együttműködések

A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. Releváns szereplők bevonásával megyei partnerséget hoznak létre, megyei szintű gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, megyei paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Megyei gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a megyében elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerő-piaci, képzési – és foglalkoztatási programokat – olvasható az alább is letölthető felhívásban.

Attachments