A Széchenyi 2020 keretében elindult a „Felhívás ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére” című (KEHOP-2.1.6) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program részeként megjelenő felhívás célja a víziközmű-hálózatok infrastruktúrájának átalakítása, fejlesztése a hálózati eredetű vízminőségromlás megszűntetése, a közszolgáltatási feladatok fenntartható megvalósítása és az üzembiztonság növelése érdekében.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. június 9-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 38,5 milliárd forint; a forrást az uniós Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatási kérelmet a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű-szolgáltatók a nyújthatnak be 2017. augusztus 1. és 2019. augusztus 1. között; a kormány 5–10 támogatott kérelemre számít.

A felhívás keretében önállóan az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  • az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés, vezetékek átmérőjének racionalizálása, körvezetékesítés, távvezeték építés, tározók, nyomásfokozók kiépítése/átépítése;
  • vízbázis átalakítása, víztermelés hatékonyságának javítása.