A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című (EFOP-2.4.1) felhívás.

Támogatási kérelmet települési (de nem városi) önkormányzatok nyújthatnak be, 2016. október 31-től 2018. október 31-ig. Egy pályázat 15–200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhet el.

A keretösszeg 22,85 milliárd forint, a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A kormány 120 támogatott kérelemmel számol.

A projektek elsősorban már meglévő épületek

  • felújítását, átalakítását, bővítését, egybenyitását, bontását,
  • energiahatékonyságának javítását,
  • komfortfokozatának növelését,
  • lakáscélra történő átalakítását

célozzák. Új lakások, lakóépüléetek építése is támogatható, amennyiben igazolhatóan nincs az önkormányzat tulajdonában megfelelő ingatlan, illetve az építés racionális és költséghatékony megoldás (pl. a vásárlással szemben).

Több mint 700 település érintett

A 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült országos szegregátum adatbázis szerint az ország területén 709 településen 1384 – főként romák lakta – telep-, illetve településszövetbe ágyazódott elmaradott településrész található. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.

Komplex terepprogramok

Ezeknek a periférikus élethelyzeteknek a felszámolását szolgálják a szegregált élethelyzetek kezelésére indított komplex telepprogramok.

A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez.

A lakásberuházásnak a lakhatási körülmények javításával, illetve a komfortfokozat- és az energiaellátáshoz való hozzáférés javításával, lépcsőzetes mobilizációval kell biztosítania a marginalizált közösség térbeli és társadalmi integrációját a többségi társadalomba.

A szociális bérlakások létrehozására és felújítására irányuló beruházásra elsősorban olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez – olvasható a felhívásban.

Fotó: minap.hu.