A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-6.1.4-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása. A pályázat azokat a fejlesztési igényeket kívánja támogatni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban – olvasható a felhívásban.

Támogatási kérelem benyújtására önállóan és konzorciumvezetőként kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai jogosultak, konzorciumi partnerek lehetnek önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek, civil szervezetek és jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 21,080 milliárd forint.

Önállóan támogatható tevékenységek

A. A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése

 • a térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése;
 • rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése,
 • kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése.

B. Ökoturisztikai fejlesztések

 • természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek pl. Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek, egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései
 • kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.

C. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

 • kerékpáros turizmus fejlesztése;
 • természetes fürdőhelyek turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése;
 • vízi turizmus fejlesztés.

D. A fentebb felsorolt elemekre épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása

 • több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása.

E. Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

 • tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás;
 • parkolók építése;
 • attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása;
 • egységes települési tematika, arculat kialakítása;
 • interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve az attrakció jobb megismertetése
 • érdekében;
 • turisták által preferált nyilvános mosdók kialakítása;
 • pihenőhelyek létesítése;
 • ivókutak elhelyezése;
 • attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása;
 • internet hozzáférési pontok biztosítása;
 • szelektív szeméttárolók kihelyezése.

További részletek a csatolt Felhívásban.