A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében pénteken három új felhívást is közzétett a kormány.

A Széchenyi 2020 keretében pénteken jelent meg a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” (TOP-5.2.1-15), a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15) és a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-15) című felhívás.

„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”

A felhívás célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki. Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell hogy legyen a folyamatos szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetője kizárólag városi jogállású helyi önkormányzata vagy megyei önkormányzat lehet, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 7,76 milliárd forint.

„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3–6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek;
 • helyi önkormányzatok és társulásaik;
 • országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik;
 • egyházi jogi személyek;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • közalapítványok;
 • nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek;
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.

A meghirdetéskor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 37,672 milliárd forint; a támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től szeptember 21-ig lehetséges.

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”

A cél ugyanaz, mint az előbbi felhívásban, csak a támogatási kérelmet benyújthatók köre más: erre a felhívásra kizárólag megyei jogú városok önkormányzatai pályázhatnak – esetleg konzorcium vezetőjeként, a következő lehetséges konzorciumi partnerekkel:

 • központi költségvetési irányító és költségvetési szervek;
 • helyi önkormányzatok és társulásaik;
 • országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik;
 • egyházi jogi személyek;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek;
 • közalapítványok;
 • nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek;
 • önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.

A meghirdetéskor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 15,455 milliárd forint; a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től augusztus 30-ig lehetséges.