A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) keretében két, energetikai fejlesztéseket célzó felhívás is megjelent, az összesen 39,136 milliárd forintnyi támogatásra megyei jogú városok pályázhatnak.

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-15) felhívás célja a megyei jogú városok önkormányzatai épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban. A fejlesztések esetében a cél az önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének korszerűsítése, épületgépészetének fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások fokozottabb kihasználása, egyszerre csökkentve az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadásait, a fosszilis energiahordozóktól való függésüket, valamint Magyarország üvegházhatású gázkibocsátását.

Támogatási kérelem benyújtására kizárólag megyei jogú városi önkormányzatok és a 100 százalékos megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok jogosultak, amelyek helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel, helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel és 100 százalékos megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal konzorciumot is alkothatnak.

A meghirdetéskor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a TOP beavatkozási területén: 33,479 milliárd forint; a támogatási kérelmeket 2016. május 17-től június 30-ig lehet benyújtani.

A konstrukció szorosan kapcsolódik az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-6.5.2-15) felhíváshoz, amelynek célja

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre. A saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése történhet biomassza alapú megújuló energiával, geotermikus energiával, valamint napelemek létesítésével. 

A felhívás keretében megyei jogú városi önkormányzatok és 100 százalékban megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – kivéve a távhőszolgáltatást végző 100 százalékban megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat – önállóan vagy helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel, helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel, illetve 100 százalékban megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (kivéve a távhőszolgáltatást végző 100 százalékban megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat) konzorciumot alkotva nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 5,657 milliárd forint.