Elindult a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelenő intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg – olvasható a tervezetben.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. január 15-ig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Támogatható tevékenységek

A felhívás szerint – többek között – az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan.

A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése:

 • a térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés;
 • a térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztés;
 • kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése.

Ökoturisztikai fejlesztések:

 • természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései,
 • kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése.

Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések:

 • kerékpáros turizmus fejlesztése;
 • természetes fürdőhelyek (a 78 / 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése;
 • vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében;
 • vízi turizmusfejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében.

Keretösszeg, pályázók

A tervezett keretösszeg 19,581 milliárd forint. A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • helyi önkormányzatok;
 • önkormányzati hivatalok;
 • helyi önkormányzatok társulásai;
 • gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek;
 • egyházi jogi személyek;
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

További részletek az alább letölthető tervezetben.