A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent az „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-6.1.2-16) felhívás.

A felhívás célja, hogy a megyei jogú város tulajdonában lévő inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez – olvasható a felhívásban.

Az üzleti infrastrukturális háttér kiépítésében az elmúlt évek folyamán sikerült az alapvető igényeket kielégíteni, azonban még mindig igen jelentős lemaradás mutatkozik a kkv-kat célzó inkubációs fejlesztések területén. Az ország egyes részein alacsony a vállalkozói kedv és vállalkozói aktivitás, valamint problémát jelent, hogy viszonylag magas a kevés főt foglalkoztató, tőkeszegény, működési problémákkal küzdő ún. „kényszervállalkozások” száma, amelyek nem tudnak érdemben bekapcsolódni a regionális gazdasági vérkeringésbe és növekedési lehetőségeik is korlátozottak – indokolja a kormány a felhívás létjogosultságát.

A tervezett keretösszeg 6,15 milliárd forint; a forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 • iparfejlesztési és/vagy szolgáltatási célú inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása,
 • iparfejlesztési és/vagy szolgáltatási célú inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek5 kialakítása,
 • az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek, gépjárműparkolók),
 • a vállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint a közös műhelyekben használatos termelő eszközök beszerzése.

Támogatási kérelmet önállóan

 • megyei jogú város önkormányzata vagy
 • megyei jogú város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság

nyújthat be, konzorciumi formában pályázhat

 • megyei jogú város többségi tulajdonában lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet,
 • megyei jogú város többségi tulajdonában lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet,
 • helyi önkormányzati költségvetési szerv,
 • helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv),
 • helyi önkormányzatok társulása,

valamint területfejlesztési önkormányzati társulás is.