A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, dr Juhász Miklós pályázatot írt ki egy versenytanácsi poszt betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • jogi szakvizsgával rendelkező jogász;
 • legalább 5 év diploma utáni kifejezetten versenyjogi relevanciájú gyakorlati munkatapasztalat;
 • angol nyelv munkavégzéshez szükséges ismerete.

Elvárt kompetenciák: 

 • döntési képesség;
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség;

További feltételek:

 • a tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív teendők precíz ellátása;
 • részvétel az egységes joggyakorlat előmozdítását célzó munkában;
 • a Tpvt. 34/A. §-ban foglalt, a büntetlen előéletre vonatkozó feltételeknek való megfelelés;
 • a jelölt hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez és azon a biztonsági feltételeknek megfelel;
 • a Kttv.-ben foglalt általános összeférhetetlenségi szabályokon felül a Versenytörvényben foglalt összeférhetetlenségi szabályok betartása;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 5 évnél hosszabb versenyjoghoz kapcsolódó gyakorlati vagy versenyhatósági tapasztalat;
 • a Versenytanácsi jogalkalmazás minél szélesebb spektrumára (különböző ügytípusokra) kiterjedő gyakorlati tapasztalat;
 • tudományos fokozat, illetve befejezett releváns posztgraduális tanulmányok (például LLM, szakjogászképzés) versenyjogi területen. Pályázatként benyújtandó:
 • a részletes szakmai önéletrajz,
 • a motivációs levél, melyben a jelölt arra is kitér, hogy miért felel meg a Versenytanács tagsággal szemben támasztott elvárásoknak, 
 • maximum két oldalban megfogalmazott álláspont arról, hogy a Versenytanács tagjaként jogalkalmazói munkáját milyen elvek vezérelnék, 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a pályázó személyes adatit megismerhetik,
 • azon ügyek (maximum 20) rövid bemutatása, amelyekben a jelölt a pályázati feltételhez szükséges, illetve az előnyként figyelembe vehető gyakorlati tapasztalatokra szert tett.

Az illetményezésre, valamint az egyéb juttatásokra a Kttv., a Tpvt., valamint a GVH belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. A jelentkezéseket legkésőbb 2018. április 20. 14 óráig lehet eljuttatni dr. Kéri István humánerőforrás vezetőhöz e-mail-en (keri.istvan@gvh.hu) vagy postai úton (1391 Budapest 62. Pf.: 211.).