Az Európai Parlament megszavazta az EU-s állampolgárok szabad mozgását elősegítő új szabályokat, amelyek többek között a születési és a házassági anyakönyvi kivonatok esetében is megkönnyítik az eredetiség igazolását.

„Több mint 14 millió uniós állampolgár él más EU-s országban, aki rettentő bonyolult procedúrákba ütközik, ha házasodni akar, az apaságát, anyaságát akarja bizonyítani vagy az erkölcsi bizonyítványát elfogadtatni. A mai szavazással eltöröltük a költséges és fárasztó hitelesítést és bevezettük a többnyelvű uniós nyomtatványokat, ez az első lépés egy hosszú folyamatban, amelynek a végén egységes uniós dokumentumok állnak” – mondta Mady Delvaux (S&D, Luxemburg) jelentéstevő.

Az új szabályok csökkentik a bürokráciát; nem kell például hitelesíteni majd olyan dokumentumokat, mint a személyi iratok, az állampolgársággal vagy szülői státusszal kapcsolatos okmányok. A képviselők és a tanács megegyeztek abban, hogy a könnyítések körébe bevegyék a házasságkötéshez, a regisztrált élettársi kapcsolathoz szükséges iratokat. A jövőben minden további hitelesítési eljárás nélkül elfogadják az erkölcsi bizonyítványokat más tagállamokban.

Új, többnyelvű nyomtatványok

Hogy bizonyos közokiratokat ne kelljen lefordítani, a beadandó dokumentumokhoz új, többnyelvű uniós nyomtatványokat lehet majd csatolni. Ebbe a körbe tartoznak a születési és halálozási anyakönyvi kivonatok, házassággal, regisztrált viszonnyal kapcsolatos iratok, lakhatásra vonatkozó iratok és az erkölcsi bizonyítványok. A többnyelvű okmányok révén a polgárok időt és pénzt spórolnak.

Hogy az uniós állampolgárok értesüljenek az egyszerűsített eljárásokról és többnyelvű nyomtatványokról, a képviselők az Európai Bizottság és a tagállamok feladatává tették, hogy honlapjaikon és az e-igazságszolgáltatási portálon közzétegyék ezeket az információkat. 

Az új szabályokat két év után ki lehet terjeszteni a vállalatok jogi helyzetével és képviseletével kapcsolatos dokumentumokra, diplomákra és más végzettséggel kapcsolatos okmányokra, a fogyatékossággal kapcsolatos iratokra. Két év után azt is meg kell vizsgálni, hogy a többnyelvű nyomtatványok beváltak-e. 

A rendelet nemsokára megjelenik az EU hivatalos lapjában és 2019-ig fokozatosan lép hatályba.

A rendeletjavaslat

A rendeletjavaslat olyan közokiratokra alkalmazandó, amelyek elsődleges rendeltetése az alábbiak: születés, életben lét, haláleset, név, házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése, bejegyzett élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítése, anyaság és/vagy apaság, örökbefogadás, lakóhely és/vagy tartózkodási hely, illetve állampolgárság. A rendeletjavaslat hatálya kiterjed a valamely személy részére az állampolgársága szerinti tagállam által kiállított, az illető büntetlen előéletét igazoló közokiratokra is.

A rendeletjavaslat továbbá azokra a közokiratokra is alkalmazandó, amelyeknek bemutatását megkövetelhetik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező uniós polgároktól, amennyiben utóbbiak a vonatkozó uniós szabályozással összhangban az európai parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon aktív és/vagy passzív választójogukat abban a tagállamban kívánják gyakorolni, ahol tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A rendeletjavaslat a közokiratokhoz fordítási segédletként csatolandó többnyelvű formanyomtatványokat állapít meg a születés, az életben lét, a haláleset, a házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a bejegyzett élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhely és/vagy a tartózkodási hely, továbbá a büntetlen előélet tekintetében.