A Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” elnevezésű (VP6-6.4.1–16) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás célja, hogy a vidéki térségekben működő mezőgazdasági mikrovállalkozások nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésével „több lábra állhassanak”. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A keretösszeg 35,94 milliárd forint; a forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Egy pályázó maximum 160 ezer eurónak megfelelő forintösszeget kaphat; a kormány 700–1000 támogatott támogatási kérelemmel számol.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat a kormány 2016. november 12-ig várja a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.